แก้ไขข้อขัดแย้งสิทธิ์การใช้งานใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เราขอแนะนำให้คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ ของคุณก่อนที่คุณจะสร้างผู้ใช้ใหม่ ด้วยวิธีนี้ สิทธิ์การใช้งานสามารถถูกกำหนดให้ผู้ใช้ใหม่ได้ เมื่อมีบัญชีผู้ใช้ถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ทั้งหมดแล้ว แต่บางสิทธิ์การใช้งานหมดอายุ หรือคุณพยายามนำสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดให้ผู้ใช้แล้วออก คุณจะมีข้อขัดแย้งของสิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นำสิทธิ์การใช้งานออกจากการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

ฉันจะดูข้อขัดแย้งในสิทธิ์การใช้งานของฉันได้อย่างไร

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า สิทธิ์การใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > สิทธิ์การใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

 2. ตรวจสอบคอลัมน์ สถานะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง ถ้ามีข้อขัดแย้ง คุณจะเห็นข้อความเตือน เช่น ในสกรีนช็อตต่อไปนี้ ที่ว่าผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายต้องการสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: คุณจะไม่เห็นคอลัมน์ สถานะ ถ้าไม่มีข้อขัดแย้ง

  คอลัมน์สถานะบนหน้า Liceses

ฉันจะแก้ไขข้อขัดแย้งในสิทธิ์การใช้งานได้อย่างไร

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งของสิทธิ์การใช้งานได้โดยการซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มหรือโดยการนำสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้แล้ว

ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า สิทธิ์การใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > สิทธิ์การใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

 2. ในคอลัมน์ สถานะ เลือก ซื้อเพิ่ม เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม

  หมายเหตุ: คุณจะไม่เห็นคอลัมน์ สถานะ ถ้าไม่มีข้อขัดแย้ง

  คอลัมน์สถานะบนหน้า Liceses
 3. บนหน้าการสมัครใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานหลายชุด เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานให้

 4. เลือก เพิ่ม/นำสิทธิ์การใช้งานออก

  เพิ่ม/เอาสิทธิ์การใช้งานลิงก์บนหน้าการสมัครใช้งาน
 5. ในกล่อง สิทธิ์การใช้งานทั้งหมด ให้ใส่จำนวนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการสมัครใช้งานนี้ แล้วเลือก ส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน 100 สิทธิ์ และคุณต้องการเพิ่มอีก 5 สิทธิ์ คุณจะต้องใส่ 105

 6. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่ของคุณ แล้วเลือก ปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม ให้ดู ซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานขององค์กรของคุณถ้าหมดอายุ ถ้าการเรียกเก็บเงินเกิดซ้ำ ถูกปิดใช้งาน เมื่อการสมัครใช้งานหมดอายุคุณจะมีข้อขัดแย้งของสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนและทุกบริการในการสมัครใช้งานนั้น คุณสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้ด้วยการต่ออายุการสมัครใช้งานของบริษัทของคุณ

นำสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ คุณอาจสามารถลบบัญชีผู้ใช้เมื่อต้องเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเอาสิทธิ์การใช้งานออก ข้อมูลผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสิทธิ์การใช้งานเหล่านั้นจะถูกลบออก

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า สิทธิ์การใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > สิทธิ์การใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าสิทธิ์การใช้งานนี้

 2. ในคอลัมน์ สถานะ เลือก ยกเลิกการกำหนด เพื่อนำสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณจะไม่เห็นคอลัมน์ สถานะ ถ้าไม่มีข้อขัดแย้ง

  คอลัมน์สถานะบนหน้า Liceses
 3. คุณจะเห็นรายการของผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานนี้

  เลือกผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายที่คุณต้องการนำสิทธิ์การใช้งานออก ผู้ใช้ปรากฏในรายการ เลือกผู้ใช้ หลังจากที่คุณเลือกผู้ใช้ เลือก ถัดไป

  ผู้ใช้ที่เลือกที่เอาสิทธิ์การใช้งาน
 4. เลือก เอาสิทธิ์การใช้งานออก > ใช่ > เสร็จสิ้น

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าไม่ และคุณยังคงพบปัญหา แจ้งสิ่งที่คุณกำลังทำและปัญหาที่คุณพบกับเรา

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ในฐานะผู้ดูแลระบบของ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสั่งซื้อล่วงหน้า บัญชี และการสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านเทคนิค คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนในนามของผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรของคุณ

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน 21Vianet

ดูเพิ่มเติม

มอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

เอาสิทธิ์การใช้งานจากผู้ใช้ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×