แก้ไขการ สะกด และแทรกข้อความ และสัญลักษณ์ใน 2016 Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติเมื่อต้อง การแก้ไขตัวพิมพ์และคำที่สะกดผิด ตลอดจน การแทรกสัญลักษณ์และส่วนอื่น ๆ ของข้อความ การแก้ไขอัตโนมัติถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติกับรายการของการสะกดผิดโดยทั่วไปและสัญลักษณ์ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการนี้ให้เหมาะสมกับเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

เปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อรายการข้อความในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจหาอัตโนมัติ และแก้ไขตัวพิมพ์และคำที่สะกดผิด     ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวแล้วตาม ด้วยช่องว่าง อัตโนมัติแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วยตัว หรือถ้าคุณพิมพ์นี่คือ theh ouseแล้วตาม ด้วยช่องว่าง อัตโนมัติแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วยนี่คือบ้าน

 • แทรกสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว     ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์(c), อัตโนมัติแทรก © เป็นการแทนที่ ถ้าอัตโนมัติแทรกสัญลักษณ์ที่คุณต้อง แล้วคุณสามารถเพิ่มนั้นลงในรายการเพื่อที่จะไม่

 • แทรกชิ้นใด ๆ ความยาวของข้อความได้อย่างรวดเร็ว     ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่วลี เช่นการลงทุนซ้ำ ๆ คุณสามารถกำหนดค่าการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแทรกวลีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์บางสิ่งบางอย่างช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นroi

การแก้ไขอัตโนมัติใช้เหล่านี้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน โดยแบบขนานสองรายการของคำหรือสัญลักษณ์ ในครั้งแรกที่ คอลัมน์เป็น word หรือสัญลักษณ์ที่คุณพิมพ์ และคอลัมน์สองคือ word วลี หรือสัญลักษณ์ที่แทรกอัตโนมัติเป็นการแทนที่

ข้อความคู่รายการอัตโนมัติที่ระบุอัตโนมัติสำหรับการแทนที่ด้วยข้อความที่จะแทรกเป็นการแทนที่

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากส่วนกลางผ่านโปรแกรม Microsoft Office ที่สนับสนุนการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณเพิ่ม หรือลบคำจากรายการในโปรแกรม Office หนึ่ง โปรแกรม Office อื่น ๆ จะยังได้รับผลกระทบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มคำที่สะกดผิดหรือชุดของสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแทนที่ ด้วยคำที่สะกดถูกต้อง วลี หรือสัญลักษณ์ที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อทำสิ่งนี้

 1. บนเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ตรวจสอบว่า ได้เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดอยู่บ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

  เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนรายการที่เลือกในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ด้วยการพิมพ์ ในแทน และ กับกล่อง
 5. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้องลงไป  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 6. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนข้อความที่แทรกอัตโนมัติเป็นการแทนที่สำหรับคำที่สะกดผิดเฉพาะเจาะจง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขที่แก้ไขอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับคำที่สะกดผิดเฉพาะ ใช้กระบวนงานนี้

 1. บนเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. เลือกรายการในรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Word แสดงเนื้อหาของรายการในกล่องแทน และด้วย

 5. พิมพ์ข้อความใหม่ในกล่องด้วย

  เลือกรายการในรายการการแก้ไขอัตโนมัติเมื่อต้องการเปลี่ยนทดแทนข้อความในกล่องด้วย
 6. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนข้อความที่ระบุอัตโนมัติเป็นคำที่สะกดผิด ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำที่สะกดผิดที่อัตโนมัติใช้แก้ไขที่เฉพาะเจาะจง ใช้กระบวนงานนี้

 1. บนเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. เลือกรายการในรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Word แสดงเนื้อหาของรายการในกล่องแทน และด้วย

 5. คลิก ลบ

  เลือกรายการในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิ กลบเพื่อเอาออก

  Word ปล่อยให้ค่าของรายการในกล่องแทน และมี เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 6. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 7. คลิก เพิ่ม

  คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่ม ในแทน และ กับกล่องข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×