แก้ไขการ สะกด และแทรกข้อความ และสัญลักษณ์ใน 2016 Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติเมื่อต้อง การแก้ไขตัวพิมพ์และคำที่สะกดผิด ตลอดจน การแทรกสัญลักษณ์และส่วนอื่น ๆ ของข้อความ การแก้ไขอัตโนมัติถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติกับรายการของการสะกดผิดโดยทั่วไปและสัญลักษณ์ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการนี้ให้เหมาะสมกับเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

เปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจหาอัตโนมัติ และแก้ไขตัวพิมพ์และคำที่สะกดผิด     ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวแล้วตาม ด้วยช่องว่าง อัตโนมัติแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วยตัว หรือถ้าคุณพิมพ์นี่คือ theh ouseแล้วตาม ด้วยช่องว่าง อัตโนมัติแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วยนี่คือบ้าน

 • แทรกสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว     ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์(c), อัตโนมัติแทรก © เป็นการแทนที่ ถ้าอัตโนมัติแทรกสัญลักษณ์ที่คุณต้อง แล้วคุณสามารถเพิ่มนั้นลงในรายการเพื่อที่จะไม่

 • แทรกชิ้นใด ๆ ความยาวของข้อความได้อย่างรวดเร็ว     ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่วลี เช่นการลงทุนซ้ำ ๆ คุณสามารถกำหนดค่าการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแทรกวลีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์บางสิ่งบางอย่างช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นroi

การแก้ไขอัตโนมัติใช้เหล่านี้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน โดยแบบขนานสองรายการของคำหรือสัญลักษณ์ ในครั้งแรกที่ คอลัมน์เป็น word หรือสัญลักษณ์ที่คุณพิมพ์ และคอลัมน์สองคือ word วลี หรือสัญลักษณ์ที่แทรกอัตโนมัติเป็นการแทนที่

ข้อความคู่รายการอัตโนมัติที่ระบุอัตโนมัติสำหรับการแทนที่ด้วยข้อความที่จะแทรกเป็นการแทนที่

หมายเหตุ: รายการการแก้ไขอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมผ่านโปรแกรม Microsoft Office ที่สนับสนุนการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณเพิ่ม หรือลบคำจากรายการในโปรแกรม Office หนึ่ง โปรแกรม Office อื่น ๆ จะยังได้รับผลกระทบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มคำที่สะกดผิดหรือชุดของสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแทนที่ ด้วยคำที่สะกดถูกต้อง วลี หรือสัญลักษณ์ที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อทำสิ่งนี้

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ตรวจสอบว่า ได้เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดอยู่บ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

  เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนรายการที่เลือกในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ ด้วยการพิมพ์ ในแทน และ กับกล่อง
 5. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้องลงไป  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 6. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนข้อความที่แทรกอัตโนมัติเป็นการแทนที่สำหรับคำที่สะกดผิดเฉพาะเจาะจง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่แก้ไขอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับคำที่สะกดผิดเฉพาะ ใช้กระบวนงานนี้

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. เลือกรายการในรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Word แสดงเนื้อหาของรายการในกล่องแทน และด้วย

 5. พิมพ์ข้อความใหม่ในกล่องด้วย

  เลือกรายการในรายการการแก้ไขอัตโนมัติเมื่อต้องการเปลี่ยนทดแทนข้อความในกล่องด้วย
 6. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อรายการข้อความในรายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนข้อความที่ระบุอัตโนมัติเป็นคำที่สะกดผิด ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำที่สะกดผิดที่อัตโนมัติใช้แก้ไขที่เฉพาะเจาะจง ใช้กระบวนงานนี้

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

  เลือกแทนข้อความขณะพิมพ์เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อทำการแก้ไขในขณะที่คุณพิมพ์
 4. เลือกรายการในรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  Word แสดงเนื้อหาของรายการในกล่องแทน และด้วย

 5. คลิก ลบ

  เลือกรายการในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิ กลบเพื่อเอาออก

  Word ปล่อยให้ค่าของรายการในกล่องแทน และมี เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 6. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 7. คลิก เพิ่ม

  คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่ม ในแทน และ กับกล่องข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×