แก้ไขการอ่านข้อความเป็นคำพูดในภาษาที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณมีปัญหากับการอ่านออกเสียง (ใน Word) หรือโปรแกรมช่วยอ่าน (ใน OneNote) การอ่านข้อความของคุณในภาษาที่ไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรของคุณ

  1. ปิดโปรแกรมช่วยอ่านหรือการอ่านออกเสียง

  2. ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการอ่าน

  3. เลือกแท็บ รีวิว

  4. เลือก ภาษา จากนั้น ภาษาการพิสูจน์อักษร

  5. เลือกภาษาของคุณจากเมนู

  6. เรียกใช้โปรแกรมช่วยอ่านหรืออ่านออกเสียงอีกครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษาที่สนับสนุนโดยเครื่องมือการเรียนรู้

ดาวน์โหลดแพคภาษาของเครื่องมือการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×