แก้ไขการสะกดและการพิมพ์ผิดบนแผ่นข้อมูลเมื่อคุณพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติใน Microsoft Graph สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดพิมพ์ทั่วไปเมื่อคุณทำงานบนแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น สามารถเปลี่ยน "และ" ถึง "และ" และ "นั่นคือ" การ "นั่นคือ" เปลี่ยน คุณสามารถเพิ่มการแก้ไขอัตโนมัติรายการใหม่เมื่อต้องการแก้ไขคำเพิ่มเติมคุณมักพิมพ์ผิด หรือสะกดผิด

Microsoft Graph แชร์รายการการแก้ไขอัตโนมัติกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ

เมื่อต้องการแก้ไขการพิมพ์ผิดทั่วไปของคุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องระบุคำ ที่สะกดผิดล่วงหน้า การแก้ไขอัตโนมัติทำงานได้เฉพาะบนแผ่นข้อมูล ไม่ได้อยู่ในแผนภูมิ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนข้อความขณะพิมพ์

  3. ในกล่องแทนพิมพ์คำที่คุณมักพิมพ์ผิด หรือสะกดผิดนั่นคือตัวอย่างusualy

  4. ในกล่องด้วยพิมพ์คำที่สะกดถูกนั่นคือตัวอย่างโดยปกติแล้ว

  5. คลิก เพิ่ม

เคล็ดลับ ถ้าคุณบันทึกวลียาวหรือความเป็นรายการการแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนข้อความในภายหลัง ด้วยการพิมพ์เพียงไม่กี่ตัวอักษร เลือกข้อความคุณต้อง การนำมาใช้ใหม่ คัดลอก แล้ว คลิกแก้ไขอัตโนมัติบนเมนูเครื่องมือ ในกล่องแทนพิมพ์ลำดับของอักขระที่ไม่ซ้ำกันนั่นคือลำดับที่คุณจะไม่พิมพ์บนแผ่นข้อมูล คลิกในกล่องด้วยกด CTRL + V เพื่อวางข้อความคัดลอก แล้ว คลิ กเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์afdให้ใส่ "Distributors ภาพยนตร์ความไวแสง"

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×