แก้ไขการสะกดคำจากพจนานุกรมหลักใน Word 2016 for Mac โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft Word เพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิดที่คล้ายกับคำในพจนานุกรมหลักที่ใช้ตัวตรวจสอบการสะกด โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้พจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นเมื่อเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นด้วยตนเอง

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้พจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office อัตโนมัติถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้ตรงกับ และแก้ไขคำที่สะกดผิดกับคำในพจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้ เนื่องจากการตั้งค่านี้จะปิด นอกจากนี้คุณอาจต้องการตรวจสอบเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถทำได้ ด้วยกระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ เลือกใช้คำแนะนำจากตัวตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติ ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

  เมื่อต้องการทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้โดยอัตโนมัติ คำจากพจนานุกรมหลัก เลือกใช้คำแนะนำจากตัวตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติ
 4. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง เพื่อทำให้มีผล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นเมื่อเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

ถ้ามีการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขคุณไม่ต้องเมื่อคุณกำลังแก้ไขเอกสาร คุณสามารถยกเลิกได้ ด้วยการกดควบคุม + Z คุณยังสามารถกำหนดคำนั้นเพื่อเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติเมื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น อัตโนมัติหยุดการเปลี่ยนแปลงคำนั้น

หมายเหตุ: รายการข้อยกเว้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ซึ่งหมายความ ว่า คำใด ๆ ที่คุณเพิ่มในขณะที่มีข้อยกเว้นในโปรแกรมหนึ่งจะมีข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่น ๆ

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกข้อยกเว้น

  คลิกข้อยกเว้นสำหรับคำที่จะเพิ่ม หรือลบคำออกจากคำรายการที่ Word ละเว้นเมื่อตรวจการสะกด
 4. คลิกแก้ไขอื่น ๆ จากนั้นเพิ่มคำลงในรายการโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการให้ Word โดยอัตโนมัติเพิ่มคำที่คุณบอก เพื่อละเว้นในขณะตรวจการสะกด เลือกโดยอัตโนมัติเพิ่มคำลงในรายการ
 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นด้วยตนเอง

ถ้าคุณเป็นประจำใช้คำที่ไม่อยู่ในพจนานุกรมหลัก แต่จะคล้ายกับคำในพจนานุกรมหลัก อัตโนมัติ อาจทำให้คุณปัญหา โดยการเปลี่ยนการสะกดคำตฟี คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นชุดคำที่แก้ไขอัตโนมัติไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเพิ่มคำไปยังรายการข้อยกเว้น คำที่ถูกเพิ่มไปยังพจนานุกรมเริ่มต้นแบบกำหนดเองจะถูกนำไปใช้โดยตัวตรวจสอบการสะกด

 • รายการข้อยกเว้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ซึ่งหมายความ ว่า คำใด ๆ ที่คุณเพิ่มในขณะที่มีข้อยกเว้นในโปรแกรมหนึ่งจะมีข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่น ๆ

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. ในการแก้ไขอัตโนมัติ tab จากนั้น คลิกข้อยกเว้น

  คลิกข้อยกเว้นสำหรับคำที่จะเพิ่ม หรือลบคำออกจากคำรายการที่ Word ละเว้นเมื่อตรวจการสะกด
 4. คลิกแก้ไขอื่น ๆ แล้ว พิมพ์คำที่คุณต้องการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นในกล่องไม่ถูกต้อง

 5. คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มคำลงในรายการที่...

  คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นที่คุณได้ใส่ภายใต้ที่ไม่ถูกต้อง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคำที่มีอยู่แล้วในรายการ และคลิกเครื่องหมายลบเพื่อเอาออก

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×