แก้ไขการสะกดคำจากพจนานุกรมหลักใน Word 2016 for Mac โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft Word เพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิดที่คล้ายกับคำในพจนานุกรมหลักที่ใช้ตัวตรวจสอบการสะกด โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้พจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นเมื่อเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นด้วยตนเอง

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้พจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office อัตโนมัติถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้ตรงกับ และแก้ไขคำที่สะกดผิดกับคำในพจนานุกรมหลักที่ตัวตรวจสอบการสะกดใช้ เนื่องจากการตั้งค่านี้จะปิด นอกจากนี้คุณอาจต้องการตรวจสอบเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถทำได้ ด้วยกระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ เลือกโดยอัตโนมัติใช้คำแนะนำจากตัวตรวจสอบสะกด ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

  เมื่อต้องการทำให้เกิดการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อใช้โดยอัตโนมัติ คำจากพจนานุกรมหลัก เลือกใช้คำแนะนำจากตัวตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติ
 4. ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นเมื่อคุณยกเลิกการแก้ไขอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

ถ้ามีการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขคุณไม่ต้องเมื่อคุณกำลังแก้ไขเอกสาร คุณสามารถยกเลิกได้ ด้วยการกดควบคุม + Z คุณยังสามารถกำหนดคำนั้นเพื่อเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นโดยอัตโนมัติเมื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น อัตโนมัติหยุดการเปลี่ยนแปลงคำนั้น

หมายเหตุ: รายการข้อยกเว้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ซึ่งหมายความ ว่า คำใด ๆ ที่คุณเพิ่มในขณะที่มีข้อยกเว้นในโปรแกรมหนึ่งจะมีข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่น ๆ

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกแก้ไขอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกข้อยกเว้น

  คลิกข้อยกเว้นสำหรับคำที่จะเพิ่ม หรือลบคำออกจากคำรายการที่ Word ละเว้นเมื่อตรวจการสะกด
 4. คลิกแก้ไขอื่น ๆ จากนั้นเพิ่มคำลงในรายการโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการให้ Word โดยอัตโนมัติเพิ่มคำที่คุณบอก เพื่อละเว้นในขณะตรวจการสะกด เลือกโดยอัตโนมัติเพิ่มคำลงในรายการ
 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นด้วยตนเอง

ถ้าคุณเป็นประจำใช้คำที่ไม่อยู่ในพจนานุกรมหลัก แต่จะคล้ายกับคำในพจนานุกรมหลัก อัตโนมัติ อาจทำให้คุณปัญหา โดยการเปลี่ยนการสะกดคำตฟี คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นชุดคำที่แก้ไขอัตโนมัติไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น คำนั้นจะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ใช้ โดยตัวตรวจสอบสะกด

 • รายการข้อยกเว้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ซึ่งหมายความ ว่า คำใด ๆ ที่คุณเพิ่มในขณะที่มีข้อยกเว้นในโปรแกรมหนึ่งจะมีข้อยกเว้นในโปรแกรม Office อื่น ๆ

 1. บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ

 2. ในการกำหนดลักษณะ Word คลิกอัตโนมัติ

  ในการกำหนดลักษณะของ Word คลิกแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ
 3. การแก้ไขอัตโนมัติ ใน tab จากนั้น คลิกข้อยกเว้น

  คลิกข้อยกเว้นสำหรับคำที่จะเพิ่ม หรือลบคำออกจากคำรายการที่ Word ละเว้นเมื่อตรวจการสะกด
 4. คลิกการแก้ไขอื่น ๆ จากนั้น พิมพ์คำที่คุณต้องการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อละเว้นในกล่องไม่ถูกต้อง

 5. คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มคำลงในรายการที่...

  คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้นที่คุณได้ใส่ภายใต้ที่ไม่ถูกต้อง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถเลือกคำที่อยู่ในรายการ และคลิกเครื่องหมายเพื่อเอาออก

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×