แก้ไขการตั้งค่ารายการใน SharePoint Online

แก้ไขการตั้งค่ารายการใน SharePoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Online ตัวควบคุมรายการมีวิธีแสดงข้อมูลของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณในช่วงของรูปแบบ จำนวนมากระบุผู้ใช้ สร้างเวิร์กโฟลว์ เพิ่มการกำหนดเวอร์ชัน และส่งการอัปเด RSS เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

แก้ไขการตั้งค่ารายการ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดรายการตั้งค่า

 1. จากรายการ ที่คุณต้อง การแก้ไข คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิกการตั้งค่ารายการ

  เมนูการตั้งค่า ด้วยการตั้งค่ารายการที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: 

  • หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกตั้งค่าไลบรารีเอกสาร หรือคุณกำลังใช้SharePoint รุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณอยู่ในรายการ หรือเจ้าของไซต์ หรือผู้ดูแลระบบ ดูสลับทำงานตามค่าเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีเอกสารจากใหม่ หรือแบบคลาสสิก

  • ฟีเจอร์บางอย่างได้ในขณะนี้เท่านั้นพร้อมใช้งานในประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก คลิกกลับไปยัง SharePoint แบบคลาสสิก ซ้ายมุมล่างของหน้านั้นเพื่อสลับไปยังประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก เมื่อต้องการจบการทำงานแบบคลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน ปิดหน้าต่างSharePoint ทั้งหมด และเปิดอีกครั้ง

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า แก้ไขการตั้งค่าและคุณสมบัติที่คุณต้องการ เช่นชื่อ คำอธิบาย เพิ่มการกำหนดเวอร์ชัน หรือตรวจสอบ การเรียงลำดับคอลัมน์ หรือเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม

 3. ตั้งค่าแต่ละช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณและเพิ่มเติม ดูที่ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กลับไปยังรายการของคุณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การตั้งค่ารายการ

ต่อไปนี้คือ คร่าว ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่ารายการ ตั้งค่าแต่ละช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่า หรือบันทึก และยกเลิก

แก้ไขตัวควบคุมการนำทางและ ตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน ตรวจสอบ และผู้ชม และจัดการการตั้งค่าขั้นสูง

การเชื่อมโยงการตั้งค่าทั่วไปของรายการ

ชื่อรายการ คำอธิบาย และนำทาง

แก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อเรื่องของรายการ คำอธิบาย และตั้งค่าว่าจะแสดงรายการในแถบเปิดใช้ด่วน

ตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

ตั้งค่าว่าจำเป็นบนรายการที่ส่งการอนุมัติ สร้างเวอร์ชันใหม่บนทุกแก้ไข จำนวนเวอร์ชันอนุมัติ และส่ง และกำหนดว่าใครสามารถดู แก้ไข และอนุมัติรายการแบบร่าง

การตั้งค่าขั้นสูง

ตั้งค่าต่อไปนี้

 • การจัดการชนิดเนื้อหา

 • ใครสามารถอ่านรายการ

 • ใครสามารถสร้าง และแก้ไขรายการ

 • เปิดใช้งานสิ่งที่แนบมา

 • เปิดใช้งานโฟลเดอร์

 • รายการปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา

 • มุมมองที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา

 • จัดดัชนีใหม่รายการ

 • อนุญาตให้มีรายการที่จะดาวน์โหลด

 • อนุญาตให้ใช้แก้ไขด่วนสำหรับรายการ

 • เปิดฟอร์มในกล่องโต้ตอบ

 • จัดการดัชนีโดยอัตโนมัติ

 • แสดงรายการโดยใช้ประสบการณ์ใช้งานใหม่ หรือแบบคลาสสิก

ตั้งค่าการตรวจสอบ

ระบุการใช้สำหรับการตรวจสอบสูตร

สร้างข้อความที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องมีลักษณะดัง

การตั้งค่าการกำหนดผู้ชมเป้าหมาย

เปิดใช้งานสำหรับผู้ชมคอลัมน์เป้าหมายการกรองเนื้อหาโดยยึดตามบริบทผู้ใช้

จัดการรายการของคุณ IRM คำ สำคัญ และ เวิร์กโฟลว์ และตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบุคคลที่คุณต้องการสนับสนุน และดูรายการ

สิทธิ์ของรายการและลิงก์การตั้งค่าการจัดการ

ลบรายการนี้

ลบรายการทั้งหมด และคุณกลับไปยังโฮมเพ

สิทธิ์สำหรับรายการนี้

ตั้งค่าของรายการระดับสิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันบนไซต์

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

เปิดใช้งาน และสร้างชื่อข้อกำหนดสิทธิ์และคำอธิบาย การกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร และตั้งค่าการป้องกันกลุ่มและกรอบเวลาเมื่อข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นต้องตรวจสอบแล้ว

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ชนิดความสัมพันธ์สำหรับรายการ รายการ หรือโฟลเดอร์ เพิ่ม เอาออก บล็อก หรือคืนค่าเวิร์กโฟลว์ออก

Metadata ขององค์กรและการตั้งค่าคำสำคัญ

เพิ่มคอลัมน์คำสำคัญขององค์กร และเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์คำสำคัญ

ตั้งค่าตัวดึงข้อมูล RSS ออกไปเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการของรายการ

ตั้งค่าการสื่อสาร (RSS) ของรายการ

ตั้งค่า RSS

ตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 • ตัดทอนเขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัดเพื่อ 256 อักขระ

 • ตั้งชื่อเรื่อง คำอธิบาย และ URL ของรูปภาพสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

 • เลือกคอลัมน์ในรายการจะแสดงในคำอธิบาย RSS

 • ตั้งค่าจำนวนสูงสุดของรายการที่จะรวม และจำนวนวันในตัวดึงข้อมูล RSS

ตั้งค่าคอลัมน์ที่มีความสามารถในการแสดง หรือซ่อนคอลัมน์ สร้าง หรือเพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ จัดลำดับคอลัมน์และการทำดัชนีคอลัมน์

รายการส่วนคอลัมน์ในการตั้งค่ารายการ

แก้ไขคอลัมน์

คุณสามารถคลิคอลัมน์เพื่อแก้ไข และแก้ไขคุณสมบัติ เช่นข้อมูลจำเป็นต้องมี ค่าที่ไม่ซ้ำกัน และอักขระสูงสุดสำหรับเขตข้อมูลข้อความ

สร้างคอลัมน์

สร้างคอลัมน์จากการโดยใช้หนึ่งในหลายชนิด ตั้งชื่อ คำอธิบาย และระบุพารามิเตอร์โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่เพิ่ม

เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

เพิ่มคอลัมน์ลงในรายการของคุณที่ใช้ในรายการอื่น ๆ บนไซต์ของคุณ ตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อแสดงหรือไม่ได้อยู่ ในมุมมองเริ่มต้น

เรียงลำดับคอลัมน์

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์ที่ปรากฏจากซ้ายไปขวาในรายการของคุณ

คอลัมน์ที่มีการทำดัชนี

สร้าง หรือเอาคอลัมน์ดัชนี 20

ดู และสร้างมุมมอง

ส่วนมุมมองรายการในตั้งค่ารายการ

มุมมอง

เห็นมุมมองของรายการข้อมูลของคุณ คลิกแก้ไขรายการ

สร้างมุมมอง

สร้างมุมมองมาตรฐาน แผ่นข้อมูล ปฏิทิน Gantt หรือการเข้าถึงข้อมูลของคุณ แต่ละชนิดมุมมองให้ตั้งค่าของตัวเอง คุณยังสามารถเริ่มจากมุมมองที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×