ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนแบบสอบถาม (Power Query)

แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนแบบสอบถาม (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: สำหรับวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูที่ส่วนท้ายของบทความนี้

เมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถามใน Power Query จะถูกแทรกลงในลำดับของขั้นตอนที่เป็นไปตามขั้นตอนที่เลือก ถ้าคุณเพิ่มขั้นตอนใดก็ได้อื่นที่ไม่ใช่เมื่อสิ้นสุดการไหล คุณควรตรวจสอบว่า ขั้นตอนที่ตามมาทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:  เมื่อคุณแทรกหรือลบขั้นตอนขั้นกลางในแบบสอบถามคุณอาจไปขัดจังหวะแบบสอบถามได้ Power Query จะแสดงคำเตือน แทรกขั้นตอน เมื่อคุณพยายามแทรกขั้นตอนใหม่

ฉันต้องการ

เพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม

ใช้การตั้งค่าแบบสอบถาม

ใช้สูตร

แก้ไขขั้นตอน

ใช้การตั้งค่าแบบสอบถาม

ใช้แถบสูตร

ลบขั้นตอน

จัดลำดับขั้นตอน

รูปต่อไปนี้แสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม กับการตั้งค่าแบบสอบถาม บานหน้าต่างทางด้านขวาของหน้าต่าง แก้ไขแบบสอบถามได้ที่แบบสอบถาม Power Query ถูกสร้าง แก้ไข และที่ประณีต

เริ่มต้นใช้งาน

เพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม

ในการเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถามลงในแบบสอบถามของคุณสามารถทำได้สองวิธีด้วยกัน

ใช้การตั้งค่าแบบสอบถาม

 1. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าแบบสอบถาม ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ให้คลิกขั้นตอนคิวรี

 2. หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนแบบสอบถามที่ reshapes ข้อมูลของคุณ ขั้นตอนแบบสอบถามจะถูกเพิ่มในขั้นตอนแบบสอบถามที่เลือกไว้ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับรูปร่างข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลรูปร่าง

ใช้สูตร

 1. ถ้าจำเป็น ให้คลิกขั้นตอนแบบสอบถามหนึ่งในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ขั้นตอนแบบสอบถามจะถูกเพิ่มไว้ด้านล่างของขั้นตอนแบบสอบถามที่เลือกไว้

 2. คลิกไอคอนสูตร ( สูตร ) ทางด้านซ้ายของแถบสูตร
  สูตรใหม่ถูกสร้างขึ้นในฟอร์ม= < nameOfTheStepToReference >

 3. ชนิดใหม่สูตรเป็น = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters])
  ตัวอย่าง: คุณมีตารางที่ มีคอลัมน์เพศ และคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่ มีค่า "กล่อง" หรือ "คุณ" โดยขึ้นอยู่กับเพศของบุคคลนั้น สูตรจะ = Table.AddColumn (< ReferencedStep > "คำนำหน้า" if แต่ละ [เพศ] = "F" "กล่อง" อื่น ๆ "Mr ")

คอลัมน์ที่ซ่อน

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนที่ตามมาได้ ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ถ้าขั้นตอนใหม่ไปปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล เช่น ชื่อคอลัมน์ ที่ถูกใช้ในขั้นตอนใดๆ ที่ตามหลังขั้นตอนที่แทรกไว้

ด้านบนของหน้า

แก้ไขขั้นตอน

ในการแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่มีด้วยกันสองวิธี

ใช้การตั้งค่าแบบสอบถาม

 1. ในรายการขั้นตอนที่นำไปใช้ คลิกขั้นตอนที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง ( ไอคอนการตั้งค่า ) หรือคลิกขวา คลิ กแก้ไขการตั้งค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบสำหรับขั้นตอนที่เลือกไว้ ให้แก้ไขค่าขั้นตอนคิวรี

 4. คลิก ตกลง

ใช้แถบสูตร

 1. ในรายการขั้นตอนที่นำไปใช้ คลิกขั้นตอนที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ในแถบสูตร เปลี่ยนค่าในสูตรตามต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Power Query ดูที่เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก รีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ลบขั้นตอน

 1. คลิกไอคอน ( ลบขั้นตอน ) ทางด้านซ้ายของขั้นตอนที่คุณต้องการลบ หรือ

 2. คลิกขวาที่ขั้นตอน แล้วคลิก ลบ หรือ ลบจนกระทั่งสิ้นสุด

ด้านบนของหน้า

จัดลำดับขั้นตอนใหม่

คุณอาจย้ายขั้นตอนขึ้นหรือลงภายในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ได้ การเปลี่ยนตำแหน่งของขั้นตอนในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ทำให้ขั้นตอนเกิดความล้มเหลวอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนได้ หลังจากที่คุณจัดลำดับใหม่เสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนทำงานได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องการย้ายขั้นตอนขึ้นหรือลงในรายการขั้นตอนในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

 1. ในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ให้คลิกขวาที่ขั้นตอนที่คุณต้องการย้าย

 2. จากเมนูบริบท ให้คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อย้ายขั้นตอนที่เลือกขึ้นหรือลงหนึ่งตำแหน่งในรายการ

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการย้ายขั้นตอนหลายตำแหน่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อขั้นตอนนั้นอยู่ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการ ตัวเลือกการย้ายหนึ่งตัวเลือกจะเป็นสีเทา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×