แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนคิวรี (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: สำหรับวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูที่ส่วนท้ายของบทความนี้

เมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถามใน Power Query จะถูกแทรกลงในลำดับของขั้นตอนที่เป็นไปตามขั้นตอนที่เลือก ถ้าคุณเพิ่มขั้นตอนใดก็ได้อื่นที่ไม่ใช่เมื่อสิ้นสุดการไหล คุณควรตรวจสอบว่า ขั้นตอนต่อมาทั้งหมดทำงานอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ:  เมื่อคุณแทรกหรือลบขั้นตอนขั้นกลางในแบบสอบถามคุณอาจไปขัดจังหวะแบบสอบถามได้ Power Query จะแสดงคำเตือน แทรกขั้นตอน เมื่อคุณพยายามแทรกขั้นตอนใหม่

ฉันต้องการ

เพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม

ใช้การตั้งค่าคิวรี

ใช้สูตร

แก้ไขขั้นตอน

ใช้การตั้งค่าคิวรี

ใช้แถบสูตร

ลบขั้นตอน

จัดลำดับขั้นตอนใหม่

รูปต่อไปนี้แสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม กับการตั้งค่าแบบสอบถาม บานหน้าต่างทางด้านขวาของหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถามได้ที่แบบสอบถาม Power Query ถูกสร้าง แก้ไข และที่ประณีต

เริ่มต้นใช้งาน

เพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม

ในการเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถามลงในแบบสอบถามของคุณสามารถทำได้สองวิธีด้วยกัน

ใช้ การตั้งค่าแบบสอบถาม

 1. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าแบบสอบถาม ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ให้คลิกขั้นตอนคิวรี

 2. หลังจากที่คุณทำขั้นตอนแบบสอบถามที่จัดรูปแบบข้อมูลของคุณใหม่เสร็จแล้ว ขั้นตอนแบบสอบถามจะถูกเพิ่มไว้ด้านล่างขั้นตอนคิวรีที่เลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับรูปร่างข้อมูลของคุณ ให้ดูที่ จัดรูปแบบข้อมูล

ใช้สูตร

 1. ถ้าจำเป็น ให้คลิกขั้นตอนแบบสอบถามหนึ่งในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ขั้นตอนแบบสอบถามจะถูกเพิ่มไว้ด้านล่างของขั้นตอนแบบสอบถามที่เลือกไว้

 2. คลิกไอคอนสูตร ( สูตร ) ทางด้านซ้ายของแถบสูตร
  สูตรใหม่ถูกสร้างขึ้นในฟอร์ม= < nameOfTheStepToReference >

 3. พิมพ์สูตรใหม่เป็น = Class.Function(ขั้นตอนที่อ้างถึง[,พารามิเตอร์อื่นๆ])
  ตัวอย่างเช่น คุณมีตารางซึ่งมีคอลัมน์ เพศ และคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่มีค่า "นางสาว" หรือ "นาย" ขึ้นอยู่กับเพศของบุคคล สูตรจะเป็น = Table.AddColumn(<ขั้นตอนที่อ้างอิง>, "คำนำหน้า", each if [เพศ] = "ญ" then "นางสาว" else "นาย")

คอลัมน์ที่ซ่อน

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเพิ่มขั้นตอนแบบสอบถาม อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนที่ตามมาได้ ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ถ้าขั้นตอนใหม่ไปปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล เช่น ชื่อคอลัมน์ ที่ถูกใช้ในขั้นตอนใดๆ ที่ตามหลังขั้นตอนที่แทรกไว้

ด้านบนของหน้า

แก้ไขขั้นตอน

ในการแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่มีด้วยกันสองวิธี

ใช้ การตั้งค่าแบบสอบถาม

 1. ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ให้คลิกขั้นตอนที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง ( ไอคอนการตั้งค่า ) หรือคลิกขวา แล้วคลิก แก้ไขการตั้งค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบสำหรับขั้นตอนที่เลือกไว้ ให้แก้ไขค่าขั้นตอนคิวรี

 4. คลิก ตกลง

ใช้แถบสูตร

 1. ในรายการ ขั้นตอนที่นำไปใช้ ให้คลิกขั้นตอนที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ในแถบสูตร ให้เปลี่ยนค่าในสูตรตามที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร Power Query ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก รีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ลบขั้นตอน

 1. คลิกไอคอน ( ลบขั้นตอน ) ที่ด้านซ้ายของขั้นตอนที่คุณต้องการลบหรือ

 2. คลิกขวาที่ขั้นตอน แล้วคลิก ลบ หรือ ลบจนกระทั่งสิ้นสุด

ด้านบนของหน้า

จัดลำดับขั้นตอนใหม่

คุณอาจย้ายขั้นตอนขึ้นหรือลงภายในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ได้ การเปลี่ยนตำแหน่งของขั้นตอนในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ทำให้ขั้นตอนเกิดความล้มเหลวอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนได้ หลังจากที่คุณจัดลำดับใหม่เสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนทำงานได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องการย้ายขั้นตอนขึ้นหรือลงในรายการขั้นตอนในบานหน้าต่าง ขั้นตอน

 1. ในบานหน้าต่าง ขั้นตอน ให้คลิกขวาที่ขั้นตอนที่คุณต้องการย้าย

 2. จากเมนูบริบท ให้คลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อย้ายขั้นตอนที่เลือกขึ้นหรือลงหนึ่งตำแหน่งในรายการ

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการย้ายขั้นตอนหลายตำแหน่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อขั้นตอนนั้นอยู่ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการ ตัวเลือกการย้ายหนึ่งตัวเลือกจะเป็นสีเทา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×