เอาโฟลเดอร์ จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน กลับมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน เป็นค่าเริ่มต้น Outlook โฟลเดอร์การค้นหา ถ้ายังไม่สามารถมองเห็นได้ในรายการโฟลเดอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มได้

 1. ใน จดหมาย ให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ ด้วยการกด CTRL + SHIFT + P

 3. ในส่วน การอ่านจดหมาย ให้คลิก จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ใช้ขั้นตอนเดียวกันเหล่านี้เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์การค้นหาค่าเริ่มต้นใด ๆ ในขั้นตอนที่ 2 ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม

โฟลเดอร์การค้นหา

 1. ในจดหมาย บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กโฟลเดอร์การค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ ด้วยการกด CTRL + SHIFT + P

 2. ในส่วนการอ่านจดหมาย คลิกจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน

 3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ใช้ได้สำหรับการคืนค่าโฟลเดอร์การค้นหาค่าเริ่มต้นใด ๆ เลือกโฟลเดอร์นั้นในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×