เอาโปรไฟล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรไฟล์จะประกอบไปด้วยบัญชีผู้ใช้ แฟ้มข้อมูล และการตั้งค่าที่ระบุตำแหน่งที่ข้อความอีเมลของคุณถูกบันทึก

 1. ออกจาก Outlook

 2. เปิดบานหน้าต่างตัวควบคุม l โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows 8 และ Windows 10 เลือกเริ่ม และพิมพ์แผงควบคุม

  • ใน Windows Vista และ Windows 7 เลือกเริ่ม >แผงควบคุม

 3. เปิดข้อความ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows 10 ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ >จดหมาย

  • ในทั้งหมดเวอร์ชันอื่น ๆ ของ Windows เลือกจดหมาย

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

 4. เลือกแสดงโปรไฟล์

 5. เลือกโปรไฟล์

 6. คลิก เอาออก

หมายเหตุ: Outlook อาจเตือนให้คุณทราบว่า การลบโปรไฟล์ของคุณจะเอาข้อมูลแบบออฟไลน์ คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ของคุณ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในบัญชีของคุณแบบออนไลน์ เช่น Outlook.com, Exchange หรือ Office 365 บัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×