ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เอาแถวที่ มีข้อผิดพลาด (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ใน Power Query ถ้าแบบสอบถามของคุณมีแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูล คุณสามารถเอาแถวเหล่านี้จากแบบสอบถามของคุณ ข้อผิดพลาดของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากในคิวรีหรือขั้นตอนการประเมิน เช่นการเปลี่ยนชนิดของคอลัมน์เป็นตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์เกิดข้อผิดพลาดสำหรับบางเซลล์

เมื่อต้องการเอาแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูลระหว่างตารางทั้งหมด

  1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกขวาไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

  2. เลือกเอาข้อผิดพลาด

    เมนู ลบข้อผิดพลาด - ตัวแก้ไขคิวรี

เมื่อต้องการเอาแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูลในคอลัมน์บางอย่าง

  1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกขวาบนคอลัมน์ที่เลือกจากที่คุณต้องการเอาแถวประกอบด้วยข้อผิดพลาดของข้อมูล

  2. เลือกเอาข้อผิดพลาด

    เมนูบริบท ลบข้อผิดพลาด - ตัวแก้ไขคิวรี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กรองตาราง

จัดรูปแบบข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×