เอาแถวที่ มีข้อผิดพลาด (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

ใน Power Query ถ้าแบบสอบถามของคุณมีแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูล คุณสามารถเอาแถวเหล่านี้จากแบบสอบถามของคุณ ข้อผิดพลาดของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากในคิวรีหรือขั้นตอนการประเมิน เช่นการเปลี่ยนชนิดของคอลัมน์เป็นตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์เกิดข้อผิดพลาดสำหรับบางเซลล์

เมื่อต้องการเอาแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูลระหว่างตารางทั้งหมด

  1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกขวาไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง )

  2. เลือกเอาข้อผิดพลาด

    เมนู ลบข้อผิดพลาด - ตัวแก้ไขคิวรี

เมื่อต้องการเอาแถวที่ มีข้อผิดพลาดของข้อมูลในคอลัมน์บางอย่าง

  1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกขวาบนคอลัมน์ที่เลือกจากที่คุณต้องการเอาแถวประกอบด้วยข้อผิดพลาดของข้อมูล

  2. เลือกเอาข้อผิดพลาด

    เมนูบริบท ลบข้อผิดพลาด - ตัวแก้ไขคิวรี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กรองตาราง

จัดรูปแบบข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×