เอาเส้นขอบออกจากรูปภาพใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมี เส้นขอบรอบรูปภาพ อยู่แต่คุณไม่ชอบ คุณสามารถเอาเส้นขอบนั้นออกได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. รูปแบบรูปภาพ บนแท็บ และคลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบรูปภาพ

  แท็บรูปแบบรูปภาพ ด้วยตัวเลือกเส้นขอบรูปภาพที่ถูกเน้น

 3. คลิกไม่มีเส้นกรอบ เมื่อต้องการเอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

  ไม่มีเส้นกรอบจะถูกเน้นบนเมนูเส้นขอบรูปภาพ

เอาสไตล์รูปภาพหรือเค้าร่าง

 1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คุณมีตัวเลือกสาม:

  • ถ้าเส้นขอบเป็นสไตล์ และคุณทราบลักษณะใดเป็น คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ > (ชนิดของลักษณะที่จะนำไปใช้) >ไม่มี (สไตล์) ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงา คลิกเอฟเฟ็กต์รูปภาพ >เงา >ไม่มีเงา

   เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพจะถูกเน้นบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  • ถ้าเส้นขอบเป็นเค้าร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบรูปภาพ คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าลักษณะใดจะถูกนำไปใช้ คุณสามารถตั้งค่ารูปภาพเช่น แต่ที่จะเอาออกเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณทำได้ เมื่อต้องการตั้งค่ารูปภาพใหม่ คลิกการตั้งค่ารูปภาพ

   ตั้งค่ารูปภาพจะถูกเน้นบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×