เอาเส้นขอบออกจากข้อความใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้เพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความคุณสามารถเอาออกทั้งหมดหรือบางส่วนของพวกเขา

เอาเส้นขอบออกทั้งหมด

  1. เลือกข้อความภายในเส้นขอบทั้งหมด

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ

    ไม่มีเส้นขอบจะถูกเน้นบนเมนูขอบ

เอาเส้นขอบออกบางส่วน

เมื่อต้องการเอาเส้นขอบบางส่วนออกจากกลุ่มข้อความ เริ่ม โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน

แล้ว ในรายการของเส้นขอบ คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

หมายเหตุ: ถ้าเส้นขอบล้อมรอบคำ ๆ เดียว เส้นขอบทั้งหมดหายไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×