เอาเส้นขอบหน้ากระดาษใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้เพิ่มเส้นขอบไปยังหน้าในเอกสารของคุณ คุณสามารถเอาออกได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเส้นขอบหน้าไม่มี

คลิก ดีไซน์ > เส้นขอบหน้ากระดาษ

บนแท็บ ออกแบบ ตัวเลือก เส้นขอบหน้ากระดาษ ถูกเน้นเอาไว้

ในกล่องเส้นขอบและแรเงา บนแท็บเส้นขอบหน้ากระดาษ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปใช้กับ และเลือกหน้า (หรือหลายหน้า) คุณต้องการเอาเส้นขอบออก

นำไปใช้กับเมนูกับทั้งเอกสารที่ถูกเน้น

ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

แท็บเส้นขอบหน้ากระดาษ มีไม่มีการตั้งค่าที่ถูกเน้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×