เอาเส้นขอบรอบ ๆ หน้า กล่องข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ โดยใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเอาเส้นขอบหน้ากระดาษออก

  1. คลิกที่เส้นขอบเพื่อเลือก ถ้าคุณไม่สามารถเลือกเส้นขอบได้ อาจเป็นเพราะเส้นขอบอยู่ในหน้าต้นแบบ บนแท็บ การออกแบบหน้า ให้คลิก หน้าต้นแบบ แล้วคลิก แก้ไขหน้าต้นแบบ จากนั้นให้ลองเลือกเส้นขอบอีกครั้ง

  2. กด DELETE

    หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เลือกวัตถุที่คุณไม่ต้องการเอาออก เพียงกด Ctrl+Z เพื่อเลิกทำการเอาออก

การเอาเส้นขอบรอบๆ รูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ ออก

  1. คลิกขวารูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ แล้วเลือก<ชนิดของวัตถุ > จัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ สีและเส้น ให้คลิก สี แล้วเลือก ไม่มีเส้นกรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นขอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×