เอาออกหรือเลิกทำการเรียงลำดับบนคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel Online คุณสามารถใช้คำสั่ง เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก เพื่อเลิกทำการเรียงลำดับใดๆ ที่คุณใช้กับรายการหรือตารางได้ ตัวอย่างนี้จะแสดงข้อมูลในรายการที่แต่เดิมจะเรียงลำดับตามเมืองจากน้อยไปหามาก จากนั้นถูกเรียงลำดับประชากรจากมากไปหาน้อย การเลิกทำจะกู้คืนลำดับแบบเดิม (เรียงตามเมือง)

การเลิกทำการเรียงลำดับบนช่วง

คอลัมน์ต่างๆ ในตารางจะมีลูกศรตัวกรอง คุณจึงสามารถใช้ลูกศรเหล่านั้นเรียงลำดับนอกเหนือจากการกรองได้ ในตัวอย่างด้านล่าง ให้สังเกตลูกศรลงที่อยู่ถัดจากตัวกรองสำหรับคอลัมน์ ประชากร ที่แสดงว่าถูกเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หลังจากเรียงลำดับบนคอลัมน์ เมือง ให้สังเกตลูกศรขึ้นที่อยู่ถัดจากตัวกรองสำหรับ เมือง

เช่นเดียวกันกับช่วง คุณสามารถเลิกทำการเรียงลำดับบนตารางได้โดยใช้คำสั่ง เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก ตัวอย่างนี้แสดงทั้งผลลัพธ์ของการเลิกทำที่คืนค่าเป็นการจัดลำดับแบบเดิม และการใช้ตัวกรองเพื่อเรียงลำดับบนคอลัมน์เมือง

การเลิกทำการเรียงลำดับบนตาราง

สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×