เอาออกหรือเลิกทำการเรียงลำดับบนคอลัมน์

ใน Excel Online คุณสามารถใช้คำสั่ง เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก เพื่อเลิกทำการเรียงลำดับใดๆ ที่คุณใช้กับรายการหรือตารางได้ ตัวอย่างนี้จะแสดงข้อมูลในรายการที่แต่เดิมจะเรียงลำดับตามเมืองจากน้อยไปหามาก จากนั้นถูกเรียงลำดับประชากรจากมากไปหาน้อย การเลิกทำจะกู้คืนลำดับแบบเดิม (เรียงตามเมือง)

การเลิกทำการเรียงลำดับบนช่วง

คอลัมน์ต่างๆ ในตารางจะมีลูกศรตัวกรอง คุณจึงสามารถใช้ลูกศรเหล่านั้นเรียงลำดับนอกเหนือจากการกรองได้ ในตัวอย่างด้านล่าง ให้สังเกตลูกศรลงที่อยู่ถัดจากตัวกรองสำหรับคอลัมน์ ประชากร ที่แสดงว่าถูกเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หลังจากเรียงลำดับบนคอลัมน์ เมือง ให้สังเกตลูกศรขึ้นที่อยู่ถัดจากตัวกรองสำหรับ เมือง

เช่นเดียวกันกับช่วง คุณสามารถเลิกทำการเรียงลำดับบนตารางได้โดยใช้คำสั่ง เลิกทำ บนแท็บ หน้าแรก ตัวอย่างนี้แสดงทั้งผลลัพธ์ของการเลิกทำที่คืนค่าเป็นการจัดลำดับแบบเดิม และการใช้ตัวกรองเพื่อเรียงลำดับบนคอลัมน์เมือง

การเลิกทำการเรียงลำดับบนตาราง

สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้ หรือ ซื้อ ได้ที่ Office.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×