เอาสเตชันเนอรีและชุดรูปแบบออกจากข้อความที่คุณได้รับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความที่คุณได้รับการแสดงธีมหรือสเตชันเนอรี คุณสามารถมีMicrosoft Office Outlook 2007 แสดงข้อความที่คุณเปิดในข้อความธรรมดาแทนโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะเอาออกรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจมีข้อความด้วย

บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อความ

Microsoft Outlook สนับสนุนรูปแบบข้อความสาม:

 • HTML     รูปแบบนี้คือรูปแบบข้อความเริ่มต้นใน Outlook และยังเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดที่ควรใช้เมื่อคุณต้องการสร้างข้อความที่เหมือนกับเอกสารแบบดั้งเดิมซึ่งมีแบบอักษร สี และรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่หลากหลาย ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใดก็ตามที่อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบ (HTML หรือ Rich Text) ข้อความจะถูกส่งในรูปแบบ HTML ดังนั้น เมื่อคุณใช้ HTML คุณจึงทราบว่าสิ่งที่คุณส่งคือสิ่งที่ผู้รับจะได้เห็น

 • ข้อความธรรมดา     นี่คือรูปแบบที่สนับสนุนแอปพลิเคชันอีเมทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อเปิดข้อความที่คุณได้รับในรูปแบบข้อความธรรมดาเท่านั้น ข้อความธรรมดาไม่สนับสนุนตัวหนา ตัวเอียง สีฟอนต์ หรือจัดรูปแบบข้อความอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่สนับสนุนรูปภาพที่จะแสดงในเนื้อหาข้อความ โดยตรงแม้ว่าคุณสามารถรวมรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมา

 • รูปแบบ Outlook Rich Text (RTF)     รูปแบบนี้เป็นรูปแบบของ Microsoft ที่โปรแกรมประยุกต์อีเมลต่อไปนี้สนับสนุนเท่านั้น

  • Microsoft Exchange Client เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 และ 97

   คุณสามารถใช้ RTF ในการส่งข้อความภายในองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณใช้รูปแบบ HTML รูปแบบ RTF จะสนับสนุนการจัดรูปแบบข้อความ รวมถึงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การจัดแนว และวัตถุที่เชื่อมโยง ซึ่ง Outlook จะแปลงข้อความที่จัดรูปแบบเป็น RTF ให้เป็น HTML โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณส่งข้อความเหล่านั้นไปยังผู้รับบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บการจัดรูปแบบข้อความไว้และให้สามารถรับสิ่งที่แนบได้ นอกจากนี้ Outlook ยังจัดรูปแบบการเรียกประชุมและการร้องของาน รวมถึงข้อความที่มีปุ่มลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถส่งรายการเหล่านี้ไปด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้ Outlook คนอื่นๆ ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบเริ่มต้นของข้อความ ถ้าข้อความที่รับส่งทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเรียกประชุมหรือการร้องของาน Outlook จะแปลงข้อความนั้นเป็นรูปแบบปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรูปแบบปกติสำหรับรายการปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่โปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นๆ จะสามารถสนับสนุนได้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 2. ภายใต้ อ่านแบบข้อความธรรมดา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายมาตรฐานแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

  เมื่อต้องการรวมข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการดูข้อความอีเมลที่เป็นแบบข้อความธรรมดาในรูปแบบเดิมก่อนหน้า ให้คลิก อินโฟบาร์ และเลือก แสดงเป็น HTML หรือ แสดงเป็น Rich Text

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×