เอาลายน้ำแบบโปร่งใสออกจากสไลด์ของคุณ

เอาลายน้ำแบบโปร่งใสออกจากสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการลายน้ำข้อความหรือรูปภาพที่คุณเพิ่มลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ คุณสามารถเอาออก

  1. คลิกแท็บมุมมอง แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

  2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย คลิกต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ที่ประกอบด้วยลายน้ำ แล้วเลือกลายน้ำ

    ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครง

  3. บนคีย์บอร์ดให้กด ลบ

    หมายเหตุ: ลายน้ำที่นำไปใช้กับต้นแบบสไลด์ปรากฏบนสไลด์ทั้งหมด และลายน้ำที่นำไปใช้กับเค้าโครงสไลด์ปรากฏบนอินสแตนซ์ทั้งหมดของที่เค้าโครงที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณลบลายน้ำจากต้นแบบสไลด์ นั้นจะถูกเอาออกจากภาพนิ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบภาพนิ่งที่ และเมื่อคุณลบลายน้ำออกจากเค้าโครงสไลด์ จะถูกลบออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของเค้าโครงนั้นในงานนำเสนอของคุณ

เอาลายน้ำของพื้นหลังออก

เมื่อต้องการเอาลายน้ำรูปภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นพื้นหลัง เลือกต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ที่ มีรูปภาพคุณต้องการเอาออก คลิกต้นแบบสไลด์ >สไตล์พื้นหลัง >จัดรูปแบบพื้นหลัง แล้ว เลือกสไตล์พื้นหลังใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ดู:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×