เอาลายน้ำออก

ถ้าเอกสารของคุณมีลายน้ำและคุณต้องการเอาลายน้ำนั้นออกจากทุกหน้า คุณสามารถทำได้

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการนำลายน้ำออก

 2. ไปที่แท็บ ออกแบบ (ใน Word 2010 หรือ Word 2007 ให้ไปที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ) และในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

  Ribbon ของ Office 14

 3. เลือก นำลายน้ำออก

  เอกสารของคุณจะไม่แสดงลายน้ำอีกต่อไป

ไม่สามารถนำลายน้ำออกใช่ไหม

Word จะใส่ลายน้ำในพื้นที่หัวกระดาษ ดังนั้น เมื่อต้องการเอาลายน้ำที่ถูกนำไปใช้กับส่วนหนึ่งออก คุณจำเป็นต้องเข้าถึงลายน้ำนั้นจากบริเวณหัวกระดาษ

ถ้าคุณไม่สามารถลบลายน้ำโดยใช้ นำลายน้ำออก ให้ลองใช้ขั้นตอนทางด้านล่าง:

 1. ดับเบิลคลิกในพื้นที่หัวกระดาษของเอกสาร

  พื้นที่ส่วนหัว
 2. คลิกเพื่อเลือกลายน้ำ แล้วกด Delete

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณมีหลายส่วนที่ไม่ได้ลิงก์ คุณต้องนำลายน้ำออกจากแต่ละส่วน โดยการทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายน้ำ

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการนำลายน้ำออก

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

  ตัวเลือก ลายน้ำ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 จากนั้น บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้เลือก ลายน้ำ

 3. เลือก ไม่มีลายน้ำ ในกล่อง แทรกลายน้ำ

  ไม่มีลายน้ำถูกเลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ แทรกลายน้า

ถ้าไม่ได้ผล ลายน้ำอาจถูกนำไปใช้เฉพาะกับส่วนใดส่วนของเอกสาร

เอาลายน้ำออกจากส่วน

ถึงแม้ว่าลายน้ำจะไม่แสดงในบริเวณหัวกระดาษ แต่ Word ก็จะยึดลายน้ำเหล่านั้นกับหัวกระดาษ ดังนั้น เมื่อต้องการเอาลายน้ำที่ถูกนำไปใช้กับส่วนหนึ่งออก คุณจำเป็นต้องเข้าถึงลายน้ำนั้นจากบริเวณหัวกระดาษ

 1. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดบริเวณหัวกระดาษของหน้าก็ตามที่มีลายน้ำนั้นอยู่

  รูปของเอกสารที่มีลายน้ำ แบบร่าง

 2. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก แล้วกด Delete

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายน้ำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×