เอารหัสผ่านออกจากส่วนที่มีการป้องกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกที่แท็บของส่วนที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการนำออก

  2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใช้รหัสผ่านป้องกันส่วนนี้

  3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก นำรหัสผ่านออก

    หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน รหัสผ่านจะไม่ได้รับการนำไปใช้กับส่วนที่เลือกในขณะนี้

  4. ในกล่องโต้ตอบ เอารหัสผ่านออก ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×