เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ถ้าคุณได้ติดตั้งแพคภาษาสำหรับ Microsoft Office คุณสามารถนำภาษาสำหรับการแก้ไขหรือฟอนต์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการหรือไม่ใช้ออกได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ เพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office ถ้าคุณต้องการเพิ่มฟอนต์ใหม่ ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์แบบกำหนดเองเพื่อใช้ใน Office

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาภาษาหลักในรายการ เปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข ออกได้ ถ้าภาษาหนึ่งถูกแสดงรายการว่าเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณ และคุณต้องการเอาภาษานั้นออก คุณต้องเลือกภาษาอื่นเป็นภาษาเริ่มต้น

ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016:

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณสร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นก่อนจะลบภาษาสำหรับการแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออก ข้อความจะยังคงอยู่ในเอกสาร แม้หลังจากที่คุณเอาภาษาสำหรับการแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่นออกแล้ว

  • ถ้าก่อนที่จะลบภาษาสำหรับการแก้ไขและฟอนต์ญี่ปุ่น คุณได้สร้างเอกสารที่มีข้อความภาษาญี่ปุ่นและได้กำหนดภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความในเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองไว้ การตั้งค่าการพิสูจน์อักษรภาษาญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ แม้หลังจากที่คุณได้ลบภาษาแก้ไขและฟอนต์ไปแล้วก็ตาม

  • หลังจากที่คุณลบภาษาญี่ปุ่นจากภาษาที่เปิดใช้งาน ภาษาญี่ปุ่นจะยังคงแสดงรายการในกล่องโต้ตอบ ภาษา เป็นภาษาการพิสูจน์อักษร

ใน Office 2007:

 1. คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นชี้ไปที่ Microsoft Office แล้วชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office จากนั้นคลิก การตั้งค่า Microsoft Office Language

 2. คลิกแท็บ ภาษาสำหรับการแก้ไข

 3. ในรายการ เปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

  ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาเพิ่มเติมที่คุณต้องการเอาออก

ใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 (ใช้กับ Office 2010, Office 2013 และ Office 2016):

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิกรายการ ดูโดย แล้วคลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ลบ หรือแสดงและซ่อนฟอนต์

 3. เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows Vista ที่มี Office 2010:

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. คลิก ติดตั้งหรือเอาฟอนต์ออก

 3. คลิกขวาที่ฟอนต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

ใน Windows Vista ที่มี Office 2007:

 1. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ ฟอนต์ (ถ้าแผงควบคุมอยู่ในมุมมองประเภท ให้คลิก สลับไปยังมุมมองคลาสสิก)

 2. ลบฟอนต์ที่คุณไม่ต้องการ

ใน Windows XP ที่มี Office 2007 และ Office 2010:

 1. ใน แผงควบคุม ให้ดับเบิลคลิกที่ ฟอนต์ (ถ้าแผงควบคุมอยู่ในมุมมองประเภท ให้คลิก สลับไปยังมุมมองคลาสสิก)

 2. ลบฟอนต์ที่คุณไม่ต้องการ

 • ใน Windows 10 และ Windows 8 ให้คลิกขวาที่ปุ่มเริ่มต้น ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 แล้วคลิก แผงควบคุม

 • ใน Windows 7, Windows Vista และ Windows XP ให้คลิกปุ่มเริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม ในรายการที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของเมนู ถ้าคุณไม่เห็น แผงควบคุม ในรายการ ให้พิมพ์ แผงควบคุม ในกล่อง ค้นหา ด้านล่างเมนูใน Windows 7 และ Windows Vista ใน Windows XP ให้คลิก เรียกใช้ แล้วค้นหา แผงควบคุม

เมื่อต้องการเอาภาษาออก ให้ดู การกำหนดลักษณะภาษาและภูมิภาค

เมื่อต้องการเอาฟอนต์ออก ให้ดู พื้นฐานของ Mac: สมุดฟอนต์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×