เอาพื้นหลังของรูปภาพใน Mac Office

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเอาพื้นหลังจากรูปภาพ เพื่อเน้น หรือทำให้ชื่อเรื่องของรูปภาพ หรือรายละเอียดดูดเอาออก

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพเดียวกันที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

รูปที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

คุณสามารถใช้การเอาพื้นหลังอัตโนมัติ หรือคุณสามารถวาดเส้นเพื่อระบุว่า พื้นที่ของรูปภาพพื้นหลังเพื่อเก็บและที่จะเอาออก

แสดงเส้นเอาพื้นหลังรูปภาพเดียวกัน

การเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพ

หมายเหตุ: บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์จำนวนรายละเอียดที่หายไปในรูปภาพต้นฉบับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความ ว่า หลังจากบีบอัด รูปภาพสามารถดูแตกต่างจากก่อนที่จะถูกบีบอัด เนื่องจากนี่ คุณควรบีบอัดรูปภาพ และบันทึกไฟล์ก่อนที่จะเอาพื้นหลัง ถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของการบีบอัดและเอาพื้นหลังออก คุณสามารถเปลี่ยนการบีบอัดแม้ว่าหลังจากที่คุณบันทึกไฟล์ ถ้าคุณไม่ได้ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานอยู่

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังจาก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้า [โหมดความเข้ากันได้] ปรากฏถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของเอกสาร คุณอาจไม่สามารถเอารูปภาพพื้นหลัง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกเอาพื้นหลัง

  คลิกเอาพื้นหลังบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  เมื่อคุณคลิกเอาพื้นหลัง แอปพลิเคชันกำหนดว่าส่วนของรูปภาพเป็นพื้นหน้า (ส่วนเพื่อเก็บ), และซึ่งเป็นพื้นหลัง (ส่วนที่เป็นการเอาออก)

  ถ้าไม่มีเอาพื้นหลัง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีรูปภาพเดียวเท่านั้นที่เลือก เอาพื้นหลังทำงานบน เวกเตอร์กราฟิก

 3. ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อปรับขนาดสี่เหลี่ยมผืนเพื่อให้ครอบส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการเก็บ และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

  แสดงเส้นเอาพื้นหลังและจับภาพ

  การเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการปรับใดส่วนหนึ่งของรูปภาพพื้นหลังจะถูกเอาออก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการระบุส่วนใดของรูปภาพคุณ

  ให้ทำดังนี้

  ต้องการเก็บ

  คลิกส่วนพื้นหลังของรูปภาพ ไอคอนสีเขียว ด้วยเครื่องหมายบวกปรากฏถัดจากตัวชี้  ทำเครื่องหมายพื้นหลังเพื่อเก็บไว้ , ระบุว่า พื้นที่ที่เลือกจะถูกเก็บไว้ ลากตัวชี้ผ่านพื้นที่ที่คุณต้องการรวม

  ต้องการเอาออก

  คลิกส่วนพื้นหน้าของรูปภาพ ปรากฏเป็นไอคอนสีแดง ด้วยเครื่องหมายถัดจากตัวชี้  ทำเครื่องหมายพื้นหลังเพื่อเอาออก , ระบุว่า พื้นที่ที่เลือกจะถูกเอาออก ลากตัวชี้ผ่านพื้นที่ที่คุณต้องการเอาออก

 5. เส้นประที่มีการ + หรือ - บ่งชี้ที่คุณมีการปรับปรุงรูปภาพพื้นหลัง ถ้าคุณต้องการเอาการปรับปรุงลงในพื้นหลังของรูปภาพ คลิกตัว + หรือ -

 6. เมื่อต้องการนำการเอาพื้นหลัง คลิกที่ตำแหน่งนอกรูปภาพ

  เคล็ดลับ: : เมื่อต้องการปรับเพิ่มเติม คลิ เอาพื้นหลัง อีกครั้ง

 7. เมื่อต้องการยกเลิกการเอาพื้นหลังและรูปอื่น ๆ ที่จัดรูปแบบที่มีใช้ คลิกการตั้งค่ารูปภาพ

  คลิกการตั้งค่าใหม่พื้นหลังบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้อง การเอาพื้นหลังจาก แล้ว คลิก ตัว รูปภาพ แท็บนั้น

  หมายเหตุ: ถ้า [โหมดความเข้ากันได้] ปรากฏถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของเอกสาร คุณอาจไม่สามารถเอารูปภาพพื้นหลัง

 2. ภายใต้ ปรับ, คลิ เอาพื้นหลัง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  เมื่อคุณคลิกเอาพื้นหลังออก แอปพลิเคชันกำหนดว่าส่วนของรูปภาพเป็นพื้นหน้า (ส่วนการเก็บ), และซึ่งเป็นพื้นหลัง (ส่วนการเอาออก)

  ถ้าไม่มีเอาพื้นหลัง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีรูปภาพเดียวเท่านั้นที่เลือก เอาพื้นหลังทำงานบน เวกเตอร์กราฟิก

 3. ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อปรับขนาดสี่เหลี่ยมผืนเพื่อให้ครอบส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการเก็บ และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

  แสดงเส้นเอาพื้นหลังและจับภาพ

  การเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการปรับใดส่วนหนึ่งของรูปภาพพื้นหลังจะถูกเอาออก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการระบุส่วนใดของรูปภาพคุณ

  ให้ทำดังนี้

  ต้องการเก็บ

  คลิกส่วนพื้นหลังของรูปภาพ ไอคอนสีเขียว ด้วยเครื่องหมายบวกปรากฏถัดจากตัวชี้  ทำเครื่องหมายพื้นหลังเพื่อเก็บไว้ , ระบุว่า พื้นที่ที่เลือกจะถูกเก็บไว้ ลากตัวชี้ผ่านพื้นที่ที่คุณต้องการรวม

  ต้องการเอาออก

  คลิกส่วนพื้นหน้าของรูปภาพ ปรากฏเป็นไอคอนสีแดง ด้วยเครื่องหมายถัดจากตัวชี้  ทำเครื่องหมายพื้นหลังเพื่อเอาออก , ระบุว่า พื้นที่ที่เลือกจะถูกเอาออก ลากตัวชี้ผ่านพื้นที่ที่คุณต้องการเอาออก

 5. เส้นประที่มีการ + หรือ - บ่งชี้ที่คุณมีการปรับปรุงรูปภาพพื้นหลัง ถ้าคุณต้องการเอาการปรับปรุงลงในพื้นหลังของรูปภาพ คลิกตัว + หรือ -

 6. เมื่อต้องการนำการเอาพื้นหลัง คลิกที่ตำแหน่งนอกรูปภาพ

  เคล็ดลับ: : เมื่อต้องการปรับเพิ่มเติม คลิ เอาพื้นหลัง อีกครั้ง

 7. เมื่อต้องการยกเลิกการเอาพื้นหลังและอื่น ๆ รูปภาพรูปแบบที่คุณนำไปใช้ ภายใต้ ปรับ, คลิ ตั้ง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์มาใช้หรือนำออกจากรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×