เอาตัวแบ่งหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณด้วยตนเองแทรกตัวแบ่งหน้าในWord Online นั้นจะมีลักษณะดังนี้เมื่อคุณอยู่ในมุมมองการแก้ไข:

ตัวแบ่งหน้าใน Word Online

คุณจะเห็นสิ่งนี้ในมุมมองการอ่าน ในมุมมองการอ่าน ตัวแบ่งหน้าแสดงค่าเป็นช่องว่างระหว่างหน้า เหมือนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

    แก้ไขใน Word Online

  2. เลือกตัวแบ่งหน้า

  3. กด Delete

หมายเหตุ:  คุณสามารถลบได้เฉพาะตัวแบ่งหน้าที่คุณได้เพิ่มลงในเอกสารของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าที่ Word เพิ่มโดยอัตโนมัติเป็นการจัดเรียงข้อความจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×