เอาตัวแบ่งหน้าใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวแบ่งหน้าที่ Word จะเพิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของแต่ละหน้า และตัวแบ่งหน้าแบบแบ่งด้วยตนเองที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเอาตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติออกได้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏได้

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. คลิก หน้าแรก > แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาทั้งหมด เครื่องหมายย่อหน้า

  บนแท็บ หน้าแรก เครื่องหมายแสดงการแก้ไขจะถูกเน้น

  ซึ่งจะแสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ได้แก่ เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งส่วน ตัวแบ่งหน้า และอื่นๆ ซึ่งคุณอาจต้องการดูในระหว่างที่คุณกำลังทำงานในเอกสารของคุณ

 2. คลิกหลังจากที่ย่อหน้าทำเครื่องหมายในตัวแบ่งหน้า แล้วกด Delete

  ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแบ่งหน้าในตำแหน่งที่ผิดพลาด เช่น ระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการนำการตั้งค่าไปใช้

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน จะป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

  • ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งหน้าในช่วงกลางของย่อหน้า

  • แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่ระบุ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตัวแบ่งหน้า

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง

 2. ในเอกสาร ให้เลือกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง จากนั้นกด ลบ

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. เลือกย่อหน้าที่อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า จากนั้นคลิกแท็บ ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

 3. เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกันให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน และ แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

เอาตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป หน้าคู่ หรือ หน้าคี่

 1. คลิกส่วนที่อยู่ติดกับตัวแบ่งส่วน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในเมนูป็อปอัพ เลือกส่วนที่ ให้คลิก ต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×