เอาตัวแบ่งหน้าใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวแบ่งหน้าที่ Word จะเพิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของแต่ละหน้า และตัวแบ่งหน้าแบบแบ่งด้วยตนเองที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเอาตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติออกได้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏได้

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. คลิก หน้าแรก > แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาทั้งหมด เครื่องหมายย่อหน้า

  บนแท็บ หน้าแรก เครื่องหมายแสดงการแก้ไขจะถูกเน้น

  ซึ่งจะแสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ได้แก่ เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งส่วน ตัวแบ่งหน้า และอื่นๆ ซึ่งคุณอาจต้องการดูในระหว่างที่คุณกำลังทำงานในเอกสารของคุณ

 2. คลิกหลังจากที่ย่อหน้าทำเครื่องหมายในตัวแบ่งหน้า แล้วกด Delete

  ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแบ่งหน้าในตำแหน่งที่ผิดพลาด เช่น ระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการนำการตั้งค่าไปใช้

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน จะป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

  • ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งหน้าในช่วงกลางของย่อหน้า

  • แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่ระบุ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตัวแบ่งหน้า

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง

 2. ในเอกสาร ให้เลือกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง จากนั้นกด ลบ

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. เลือกย่อหน้าที่อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า จากนั้นคลิกแท็บ ตัวแบ่งบรรทัดและหน้า

 3. เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกันให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน และ แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

เอาตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป หน้าคู่ หรือ หน้าคี่

 1. คลิกส่วนที่อยู่ติดกับตัวแบ่งส่วน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในเมนูป็อปอัพ เลือกส่วนที่ ให้คลิก ต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×