Office

เอาตัวแบ่งหน้าออก

เมื่อคุณแทรกตัวแบ่งหน้าใน Word สำหรับเว็บ ด้วยตนเองจะมีลักษณะดังนี้เมื่อคุณอยู่ในมุมมองการแก้ไข:

ตัวแบ่งหน้าใน Word Online

คุณจะไม่เห็นในมุมมองการอ่าน ในมุมมองการอ่านตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะแสดงเป็นช่องว่างระหว่างหน้าเช่นเดียวกับตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word สำหรับเว็บ

    แก้ไขใน Word Online

  2. เลือกตัวแบ่งหน้า

  3. กด Delete

หมายเหตุ: คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าที่คุณเพิ่มลงในเอกสารของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าซึ่ง Word จะเพิ่มโดยอัตโนมัติเป็นข้อความที่ไหลจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×