เอาชื่อออกจากรายชื่อการแจกจ่ายก่อนที่จะส่งรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีอีเมลข้อความหรือการเรียกประชุมถูกส่งไปยังรายการการแจกจ่ายไปผู้รับทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการนั้น เมื่อต้องการส่งสิ่งที่รายชื่อการแจกจ่ายเท่ากัน คุณต้องแก้ไขรายการด้วยตนเองเมื่อต้องการเอาชื่อคุณไม่ต้องรวม

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งข้อความไปยังบางส่วนของรายชื่อการแจกจ่าย

ส่งการเรียกประชุมไปยังบางส่วนของรายชื่อการแจกจ่าย

ส่งข้อความไปยังบางส่วนของรายชื่อการแจกจ่าย

 1. เปิดข้อความใหม่

 2. คลิกที่ ถึง จากนั้นในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของรายชื่อการแจกจ่าย

 3. ในรายการชื่อ คลิกครั้งเดียวชื่อ การเน้น คลิกไป เพื่อวางเขตข้อมูลนั้นในบรรทัด "ถึง" แล้ว คลิกตกลง

  เหตุใดฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่ใช้สมุดรายชื่อ เมื่อต้องการคืนค่ามุมมองของรายการชื่อ ให้คลิกที่ ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา

 4. ในข้อความ ในกล่องถึง คลิกเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากชื่อของรายการการแจกจ่ายเพื่อแสดงสมาชิกราย นั้นแล้ว ลบชื่อที่คุณไม่ต้องส่งไปยังข้อความ

หมายเหตุ: คุณสามารถขยายรายการ รายชื่อการแจกจ่ายจะถูกแทนในบรรทัดของข้อความที่ มีชื่อแต่ละรายการทั้งหมดในรายการ คุณไม่สามารถยุบรายการในข้อความอีกครั้งเมื่อถูกขยาย

ด้านบนของหน้า

ส่งการเรียกประชุมไปยังบางส่วนของรายชื่อการแจกจ่าย

 1. ใน การเรียกประชุม ใหม่ใน ระบบจัดการกำหนดการ คลิกที่ เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของรายชื่อการแจกจ่าย

 3. ในรายการด้านล่าง ให้คลิกที่ชื่อ จากนั้นคลิกที่ ต้องการ และคลิกที่ ตกลง

 4. ในรายการ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อของรายชื่อการแจกจ่าย เพื่อแสดงแต่ละชื่อในรายการ

 5. ลบเครื่องหมายถัดจากชื่อของแต่ละบุคคลที่คุณไม่ต้องการส่งการเรียกประชุมถึง เมื่อคุณสลับกลับไปที่มุมมองการนัดหมาย โปรแกรมจะแสดงเฉพาะชื่อ ที่ไม่ได้ลบออก ในกล่อง ถึง

หมายเหตุ: เมื่อคุณขยายรายชื่อการแจกจ่าย ชื่อรายการแจกจ่ายสำหรับการเชิญนี้จะถูกแทนที่ ด้วยชื่อแต่ละรายการทั้งหมดในรายการ คุณไม่สามารถยุบรายการในการเชิญอีกครั้งเมื่อถูกขยาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×