เอาคอลัมน์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ถ้าแบบสอบถามของคุณมีคอลัมน์ที่คุณไม่ต้อง คุณสามารถนำออกจากแบบสอบถามของคุณ

เอาคอลัมน์ออก

ใช้ ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

  1. เลือกคอลัมน์ (หรือหลายคอลัมน์ด้วย Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก) ที่คุณต้องการเอาออก

  2. ใน ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เลือกเอาคอลัมน์ออก >เอาคอลัมน์ หรือค่าผกผัน ซึ่งก็คือการเอาคอลัมน์อื่นออก เพื่อเอาออกทั้งหมดคอลัมน์ยกเว้นคอลัมน์ที่เลือก ไว้

    เอาคอลัมน์โดยใช้ตัวแก้ไขคิวรี

การใช้เมนูบริบท ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

  1. เลือกคอลัมน์ (หรือหลายคอลัมน์ด้วย Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก) ที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิกขวาที่คอลัมน์ที่เลือก

  3. จากเมนูบริบท เลือกเอาออก เพื่อเอาคอลัมน์ที่เลือก หรือเอาคอลัมน์อื่นออก เพื่อเอาออกทั้งหมดคอลัมน์ยกเว้นคอลัมน์ที่เลือก

    เมนูบริบทตัวแก้ไขคิวรี

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×