Office

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเอาออกทั้งหมดของการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณเป็นสองขั้นตอน: ก่อนยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง แล้วลบข้อคิดเห็น

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกจากเอกสารของคุณ

 • เมื่อต้องการดูการตรวจทานแก้ไขทีละรายการ ให้คลิก ถัดไป บนแท็บ รีวิว แล้วคลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

  บนแท็บ รีวิว การเปลี่ยนแปลง ยอมรับ ปฏิเสธ ก่อนหน้า และ ถัดไป แสดงอยู่

  Word จะเก็บหรือนำการเปลี่ยนแปลงออก แล้วไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากยอมรับ แล้ว คลิ กยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปฏิเสธ แล้ว คลิ กปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: การเลือกมุมมอง ไม่มีมาร์กอัป จะช่วยให้คุณเห็นว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบออก และจะแสดงในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร คุณต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

เอาข้อคิดเห็นออก

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นจะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะต้องลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นแยกกัน

 1. คลิก ถัดไป ในส่วนข้อคิดเห็นบนแท็บ รีวิว เพื่อเลือกข้อคิดเห็น

  บนแท็บ รีวิว ในส่วน ข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นถัดไป ถูกเน้น

 2. คลิก ลบ บนแท็บ รีวิว

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

  เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นเอาไว้

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกจากเอกสารของคุณ

 • เมื่อต้องการดูแต่ละตรวจทาน ครั้งละหนึ่ง บนแท็บรีวิว ภายใต้การเปลี่ยนแปลง คลิกถัดไป แล้วยอมรับ หรือปฏิเสธ

  ตัวเลือกภายใต้การเปลี่ยนแปลงบนแท็บรีวิว

  Word จะเก็บหรือนำการเปลี่ยนแปลงออก แล้วไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากยอมรับ แล้ว คลิ กยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

 • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปฏิเสธ แล้ว คลิ กปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

เอาข้อคิดเห็นออก

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นจะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะต้องลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นแยกกัน

 1. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกถัดไป เพื่อเลือกข้อคิดเห็น

 2. คลิก ลบ บนแท็บ รีวิว

  เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

  ตัวเลือกภายใต้ข้อคิดเห็นบนแท็บรีวิว

แก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน

เมื่อบุคคลอย่าง น้อยสองทำงานบนเอกสารในเวลาเดียวกัน คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกับอีกคนหนึ่ง ข้อขัดแย้งอาจเกิดขึ้น เมื่อทำงานแบบออฟไลน์ และบันทึกเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว บุคคลหนึ่ง หรือเมื่อสองคนทำงานกับส่วนของเอกสารเดียวกัน และบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะรีเฟรชเอกสารด้วยการปรับปรุงที่ทำ โดยผู้เขียนรายอื่น

เมื่อการแก้ไขมีความขัดแย้ง คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อน คุณจึงจะสามารถบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารจะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน ศูนย์อัปโหลดของไมโครซอฟท์ ถึงแม้ว่าเอกสารนั้นจะมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะแก้ไขความขัดแย้งได้ เมื่อมีความขัดแย้ง Word จะแจ้งให้คุณทราบโดยแสดงแถบข้อความที่ด้านบนของหน้าต่างเอกสารและการแจ้งเตือนในแถบสถานะ

 1. ในแถบข้อความ ให้คลิก แก้ไขความขัดแย้ง

  Word จะแสดงบานหน้าต่าง การเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันของคุณ ที่มีรายการที่ขัดแย้งกัน แล้วแท็บ ความขัดแย้ง จะปรากฏใน Ribbon

 2. ในบานหน้าต่าง การเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันของคุณ ให้คลิกการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันเพื่อไฮไลต์ส่วนที่มีความขัดแย้งในเอกสาร

  Word จะใช้ไฮไลต์สีชมพูเพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันที่คุณทำขึ้น และไฮไลต์สีเขียวเพื่อทำเครื่อหมายการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้เขียนคนอื่น การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอื่นๆ ที่อยู่ในเอกสารจะถูกซ่อนชั่วคราว

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  รักษาการเปลี่ยนแปลง

  ในแท็บ ความขัดแย้ง ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงที่ขัดแข้งกัน ให้คลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของฉัน

  นำการเปลี่ยนแปลงของคุณออก

  ในแท็บ ความขัดแย้ง ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ให้คลิก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของฉัน

 4. แท็บ ข้อขัดแย้ง กลุ่ม ข้อขัดแย้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×