เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นใน Word 2016 สำหรับ Windows ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณออกจะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ขั้นแรกให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง แล้วลบข้อคิดเห็น หลังจากนั้น คุณจะมีเอกสารที่พร้อมจะแชร์

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกจากเอกสารของคุณ

 • เมื่อต้องการดูการตรวจทานแก้ไขแต่ละรายการในครั้งเดียว บนแท็บ ตรวจดู ให้คลิก ถัดไป ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง แล้ว ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

  ตัวเลือก ยอมรับและปฏิเสธ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

  Word ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่าง ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่าง ปฏิเสธ แล้วคลิก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: การเลือกมุมมอง ไม่มีมาร์กอัป จะช่วยให้คุณเห็นว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบออก และจะแสดงในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร คุณต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

เอาข้อคิดเห็นออก

ถ้าเอกสารของคุณมีข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นจะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะต้องลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นแยกกัน

 • คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิก ลบ

  ตัวเลือก ลบ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

 • เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรภายใต้ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

  ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×