เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นออกจากเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

แสดงการเปลี่ยนแปลงของฉัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะตรวจสอบเอกสารเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นได้อย่างไร

ฉันฉันจะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นของฉันได้อย่างไร

ฉันไม่ได้ผู้ติดตามการเปลี่ยนแปลง และข้อคิดเห็นจะมีหรือไม่

วิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่และข้อคิดเห็น

ทำไม Microsoft Office Word แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นตามค่าเริ่มต้น

ฉันสามารถมีได้ทั้งสองวิธี

การมีการแสดงการเปลี่ยนแปลงของฉัน

คุณได้รับเอกสารจากในข้อความอีเมลจากผู้ร่วมงานของคุณ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเอกสารที่คุณต้องการจะทำงานด้วย ดังนั้นคุณจึงบันทึกเอกสารนั้นเป็นชื่อใหม่และปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของคุณ แต่คุณไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ร่วมงานของคุณได้ใส่ข้อคิดเห็นไว้ในเอกสารต้นฉบับ เนื่องจากคุณมองไม่เห็นข้อคิดเห็นเหล่านั้นในฉบับสำเนาของคุณ

ขณะนี้คุณพร้อมที่จะส่งเอกสารนี้ไปให้ลูกค้าของคุณแล้ว แต่คุณต้องการส่งฉบับที่คุณเป็นคนทำ ไม่ใช่ฉบับที่มีทั้งข้อความต้นฉบับ ข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงานของคุณ และการปรับปรุงของคุณ

หรือ คุณใช้คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับตัวอักษรแอปพลิเคชันงานของคุณ ตอนนี้คุณต้องการส่งจดหมายไปยังของคุณมีแนวโน้มนายจ้าง ผู้ที่ควรเห็นผลลัพธ์ของการแก้ไขของคุณ ไม่กระบวนตกใจคุณได้เยี่ยมชมถึงเพื่อไปที่นั่น

ในทั้งสองกรณี คุณได้ stunned เมื่อผู้ใช้เอกสารของคุณได้รับรายงานจะยากต่อการอ่าน กับทั้งหมดขีดทับ ขีดเส้นใต้ และบอลลูนปิดไปด้านข้าง ดู มีย่อหน้าในจดหมายของคุณมีสามจุดที่แตกต่างกันแสดงอยู่ในการจัดรูปแบบการขีดทับ — และทักษะคุณต้องการเน้นอยู่รอบ ๆ แต่ครั้งนี้จะแสดงในข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก โอกาสได้คุณจะไม่ได้รับวันที่

เอกสารที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ข้อความนี้ไม่ได้อยู่ในเอกสารเมื่อคุณส่งออกไป Word ค้นหาและแสดงเนื้อหานี้ได้อย่างไร แล้วคุณจะทำอย่างไรไม่ให้ Word ทำเช่นนี้อีก

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับคุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณอาจไม่เกิด แต่คุณกำลังทำงานกับฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือข้อคิดเห็นใน Word โดยทั่วไปแล้ว เมื่อ Word ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะลบในบอลลูนในระยะขอบและการแทรกเป็นข้อความที่ขีดเส้นใต้ขึ้น ลบซึ่งรวมถึงข้อคิดเห็น (หรือ "คำอธิบายประกอบ") ซึ่งยัง สามารถแสดงปรากฏ แบบอินไลน์ได้

มีวิธีการต่าง ๆ เพื่อซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้งาน และข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ถูกแทรกยังคง ส่วนหนึ่ง ของเอกสารจนกว่าพวกเขาจะยอมรับ หรือปฏิเสธ (หรือ ในกรณี ของข้อคิด เห็น ลบ) แต่

หมายเหตุ: การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะไม่ลบข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่มีอยู่ออกจากเอกสาร แต่การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะช่วยให้คุณดูเอกสารได้โดยไม่ต้องคอยมองข้ามเครื่องหมายขีดทับ ขีดเส้นใต้ และบอลลูนต่างๆ

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่ฉันจะตรวจสอบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสาร

Word 2010 มีคุณลักษณะเรียกว่าตัวตรวจสอบเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสาร:

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิกข้อมูล คลิกตรวจหาปัญหา แล้ว คลิ กตรวจสอบเอกสาร

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ตรวจสอบ

 5. ตรวจทานผลลัพธ์การตรวจสอบ ถ้าตัวตรวจสอบเอกสารตรวจพบข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจะถูกพร้อมท์ให้คลิก เอาออกทั้งหมด ที่ติดกับ ข้อคิดเห็น การตรวจทานแก้ไข รุ่น และคำอธิบายประกอบ

 6. คลิก ตรวจสอบซ้ำ หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่ฉันจะกำจัดข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามของฉัน

เมื่อต้องการกำจัดข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คุณจำเป็นต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นออก วิธีการมีดังนี้

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงมาร์กอัป
  รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นถัดจากแต่ละรายการต่อไปนี้

  • ข้อคิดเห็น

  • หมึก

  • การแทรกและการลบ

  • การจัดรูปแบบ

  • ผู้ตรวจทาน (ชี้ไปที่ ผู้ตรวจทาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก ผู้ตรวจทานทั้งหมด)

ถ้าเครื่องหมายถูกไม่ปรากฏขึ้นถัดจากรายการ ให้คลิกรายการเพื่อทำการเลือก

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง คลิกถัดไป หรือก่อนหน้า
  กลุ่มการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยอมรับ

  • ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ปฏิเสธ

  • ในกลุ่มข้อคิดเห็น คลิกลบ

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดในเอกสารได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธและข้อคิดเห็นทั้งหมดได้ถูกลบออกไปแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก ยอมรับ จากนั้นให้คลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

  • ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก ปฏิเสธ จากนั้นให้คลิก ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร

  • เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออก คุณต้องลบข้อคิดเห็นออก ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลบ จากนั้นให้คลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่ข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเหล่านั้นปรากฏขึ้น

คุณอาจคิดว่าคุณได้เอาข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกแล้ว หรือคุณอาจได้รับเอกสารจากใครบางคนโดยไม่ทราบว่าเอกสารนั้นมีข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่ แล้ว Word มีวิธีการจัดเก็บรายการเหล่านี้โดยที่คุณไม่ได้สังเกตเห็นได้อย่างไร

คุณหรือใครก็ตามที่ได้ส่งเอกสารนั้นมาอาจจะซ่อนข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามไว้เพื่อให้อ่านเอกสารนั้นได้ง่ายดายขึ้น อย่างไรก็ตาม การซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามไม่ใช่เป็นการเอาออก การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในเอกสารจนกว่าคุณจะกระทำการใดๆ โดยข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอาจปรากฏขึ้นใหม่ได้เมื่อคุณหรือใครก็ตามเปิดเอกสารนั้นซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Word และการตั้งค่าที่คุณใช้อยู่

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และลบข้อคิดเห็นก่อนที่คุณจะใช้เอกสารนั้นร่วมกับผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

วิธีการค้นหาข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนอยู่

มีวิธีการมากมายที่จะซ่อนข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามซึ่งอาจทำให้คุณคิดว่าข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น

 • แสดงสำหรับกล่องตรวจทาน    บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม กล่องแสดงสำหรับการตรวจทาน แสดงสิ่งที่คุณอยู่ในโหมดดู นอกจากนี้มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการดูเอกสารของคุณ ถ้าคุณคลิกขั้นสุดท้าย หรือต้นฉบับ เปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงข้อคิดเห็น เลือกขั้นสุดท้าย: แสดงมาร์กอัป หรือต้นฉบับ: แสดงมาร์กอัป
  กล่อง แสดงเพื่อรีวิว ในกลุ่ม การติดตาม

 • แสดงมาร์กอัป    บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการติดตาม คุณสามารถใช้รายการแสดงมาร์กอัป เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลง แสดงรายการที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายภายใต้แสดงมาร์กอัป รายการที่ไม่ มีการกาเครื่องหมายจะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงรายการ เช่นการแทรกและการลบ คลิกที่เมนูแสดงมาร์กอัป
  รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก

ทำไมตามค่าเริ่มต้นแล้ว Microsoft Office Word แสดงข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้คุณกระจายเอกสารที่มีข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามโดยไม่ได้ตั้งใจ Word จะแสดงข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามตามค่าเริ่มต้น โดยตัวเลือก มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย เป็นตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน

ด้านบนของหน้า

ฉันจะสามารถเลือกใช้ทั้งสองวิธีการได้หรือไม่

ถ้าคุณต้องการรักษาเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม หรือข้อคิดเห็นในเอกสารและคุณต้องการแชร์เอกสาร โดยไม่มีผู้อื่นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น โซลูชันดีที่สุดคือการ เก็บสำเนาของเอกสาร

สร้างสำเนาสำหรับการแจกแจงสาธารณะ และเก็บสำเนาส่วนตัวสำหรับตัวคุณเอง ในเวอร์ชันของเอกสารสาธารณะ ยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด และลบข้อคิดเห็นทั้งหมด ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ในเวอร์ชันส่วนตัวของเอกสาร คุณสามารถปล่อยเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นในสถานที่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น หรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ตรวจทาน ยอมรับ ปฏิเสธ และซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×