เอาการเปลี่ยนภาพนิ่งใน PowerPoint Online

เมื่อคุณไม่ต้องการการเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวได้ระหว่างสไลด์ ให้เอาการเปลี่ยนออก

  1. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้คลิก ไม่มี

    คลิก ไม่มี

  2. เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×