เอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอยู่ในเวิร์กชีตแล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องการเอาออก นี่คือวิธีการ

สำหรับทั้ง แผ่นงาน

 • บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ล้างกฎ > ล้างกฎจากทั้งแผ่นงาน

ในช่วงของเซลล์

 1. ให้เลือกเซลล์ทั้งหลายที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. คลิกปุ่ม เลนส์การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ซึ่งปรากฏที่ด้านล่างขวาของข้อมูลที่ถูกเลือก

  สิ่งสำคัญ: 

  • โปรดสังเกตว่าเลนส์การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว จะไม่ปรากฏขึ้น:

  • ถ้าเซลล์ในช่วงที่เลือกทั้งหมดเป็นว่าง หรือ

  • ถ้าไม่มีรายการข้อความในเซลล์มุมบนซ้ายของช่วงที่เลือก กับเซลล์ในช่วงไม่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

 3. คลิกล้างรูปแบบ

ตัวเลือก ล้าง

ค้นหา และเอารูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันทั้งแผ่นงาน

 1. คลิกเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเอาตลอดทั้งเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่แบบพิเศษ

 3. คลิก จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. คลิก แบบเดียวกัน ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  เซลล์ที่ประกอบด้วยกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดจะถูกเลือก

 5. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ล้างกฎ > ล้างกฎจากเซลล์ที่เลือก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×