เอกสารที่ฉันเปิดมีสัญลักษณ์และตัวอักขระที่ไม่คาดคิด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สาเหตุ: เอกสารประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ Word ใช้ฟอนต์ทดแทนที่พร้อมใช้งานที่ไม่มีสัญลักษณ์และอักขระเดียวกันกับที่มีในฟอนต์ต้นฉบับ

วิธีแก้ไข:    ใช้ฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ฟอนต์เช่น Times New Roman และ Arial จะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์เหล่านี้ในเอกสารของคุณ จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่ฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีแก้ไข:    เปิดสมุดรายชื่อฟอนต์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอนต์ไม่ได้ถูกปิดใช้งาน

แอปพลิเคชันสมุดฟอนต์จะติดตั้งมาพร้อมกับ Mac OS X และอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดฟอนต์ ดูวิธีใช้สมุดฟอนต์

วิธีแก้ไข:    ติดตั้งฟอนต์ที่ขาดหายไป

 1. ลากฟอนต์ไปยัง /Library/Fonts บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปิดและเปิด Word ใหม่ แล้วเปิดเอกสารอีกครั้ง

วิธีแก้ไข:    ระบุว่าฟอนต์ใดที่ Word จะใช้สำหรับทดแทน

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกการแทนฟอนต์

 2. ภายใต้ การทดแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

 3. ในรายการที่ใช้แทนฟอนต์ คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการแทนที่

วิธีแก้ไข:    ใช้ฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ฟอนต์เช่น Times New Roman และ Arial จะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์เหล่านี้ในเอกสารของคุณ จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่ฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีแก้ไข:    เปิดสมุดรายชื่อฟอนต์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอนต์ไม่ได้ถูกปิดใช้งาน

แอปพลิเคชันสมุดฟอนต์จะติดตั้งมาพร้อมกับ Mac OS X และอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดฟอนต์ ดูวิธีใช้สมุดฟอนต์

วิธีแก้ไข:    ติดตั้งฟอนต์ที่ขาดหายไป

 1. ลากฟอนต์ไปยัง /Library/Fonts บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปิดและเปิด Word ใหม่ แล้วเปิดเอกสารอีกครั้ง

วิธีแก้ไข:    ระบุว่าฟอนต์ใดที่ Word จะใช้สำหรับทดแทน

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ผลลัพธ์และแชร์ คลิกความเข้ากันได้ ปุ่ม กำหนดความเข้ากันได้ ของ Word  

 3. คลิก การทดแทนฟอนต์

 4. ภายใต้ การทดแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

 5. บนเมนูป็อปอัพ ฟอนต์ที่ใช้แทน คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการทดแทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×