ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เหตุใด Access จึงต้องการให้ใส่ค่าพารามิเตอร์

ในบางครั้งเมื่อคุณเปิดวัตถุ Access (เช่นตารางคิวรีฟอร์มหรือรายงาน) Access จะแสดงกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ Access จะแสดงกล่องโต้ตอบนี้เมื่อคุณเปิดวัตถุที่มีตัวระบุหรือ นิพจน์ การเข้าถึงไม่สามารถแปลได้

ในบางกรณีนี่คือลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นผู้สร้างฐานข้อมูลอาจสร้างแบบสอบถามที่ช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลทุกครั้งที่คิวรีทำงานเช่นวันที่เริ่มต้นหรือหมายเลข ID ของพนักงาน พร้อมท์ดังกล่าวอาจมีลักษณะดังนี้

แสดงตัวอย่างของกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ที่คาดไว้ด้วยตัวระบุที่มีป้ายชื่อ "ใส่ ID พนักงาน" เขตข้อมูลที่จะใส่ค่าและปุ่มตกลงและยกเลิก

อย่างไรก็ตามในกรณีอื่นๆที่คุณไม่ต้องการให้กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ ในตอนนี้เมื่อคุณเปิดวัตถุ Access จะแสดงกล่องโต้ตอบโดยไม่คาดคิดกับข้อความที่คุณไม่เข้าใจ

แสดงตัวอย่างของกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่คาดคิดด้วยตัวระบุที่ระบุว่า "SomeIdentifier" เขตข้อมูลที่จะใส่ค่าและปุ่มตกลงและยกเลิก

บทความนี้จะทำให้คุณมีขั้นตอนในการตรวจสอบสาเหตุที่การเข้าถึงอาจร้องขอค่าพารามิเตอร์และวิธีที่คุณสามารถหยุดการร้องขอได้

หมายเหตุ:  บทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับแอป Access บนเว็บ–ชนิดของฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์ไปยัง Office 365 หรือ SharePoint

หยุดการร้องขอค่าพารามิเตอร์

เมื่อต้องการหยุดกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้นคุณจะต้องตรวจสอบนิพจน์ใดๆที่เชื่อมโยงกับวัตถุที่คุณกำลังทำงานอยู่และค้นหาตัวระบุที่เป็นสาเหตุให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น จากนั้นคุณต้องแก้ไขตัวระบุหรือไวยากรณ์ของนิพจน์ที่มีตัวระบุ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของนิพจน์ในส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ต้องการปรากฏขึ้นให้บันทึกตัวระบุหรือนิพจน์ที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น "SomeIdentifier" ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างของกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่คาดคิดด้วยเส้นกรอบสีชมพูรอบๆป้ายชื่อตัวระบุ "SomeIdentifier" เขตข้อมูลที่จะใส่ค่าและปุ่มตกลงและยกเลิก

จากนั้นเลือกยกเลิกและดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังเปิดเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ขั้นตอนนี้จะให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการตรวจสอบนิพจน์ในชนิดของวัตถุที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องทำจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฐานข้อมูลของคุณ

ข้อผิดพลาดในการสะกดคำในคิวรีเป็นสาเหตุของการแสดงพารามิเตอร์ที่ไม่ต้องการบ่อยครั้ง ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคิวรีได้รับการออกแบบมาเพื่อขอค่าพารามิเตอร์เมื่อมีการเรียกใช้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์จะปรากฏขึ้นตามการออกแบบ อย่างไรก็ตามถ้าคุณแน่ใจว่าคิวรีไม่ควรขอค่าพารามิเตอร์ให้ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคิวรีสำหรับนิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ตรวจสอบตัวระบุและนิพจน์ในแถวเขตข้อมูลและในแถวเกณฑ์และกำหนดว่าข้อความใดก็ตามที่ตรงกับข้อความที่แสดงในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในแถวเขตข้อมูลมีค่าเช่นนิพจน์: [ตัวระบุ]ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มาของพร้อมท์พารามิเตอร์

  คิวรีที่มีนิพจน์ที่ทำให้กล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคิวรีพารามิเตอร์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ถ้ากล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดรายงานให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของรายงาน:

 1. คลิกขวาที่รายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้วคลิกมุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะดำเนินการต่อให้กำหนดว่าตัวควบคุมใดก็ตามในรายงานจะแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวในมุมบนซ้ายของพวกเขา รูปสามเหลี่ยมหมายความว่า Access ไม่สามารถประเมินตัวระบุหรือนิพจน์ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมนั้นได้ ถ้าตัวควบคุมใดก็ตามที่แสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวให้ใส่ใจโดยเฉพาะกับตัวควบคุมเหล่านั้นเมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  รายงานที่มีกล่องข้อความที่มีตัวระบุที่สะกดผิด

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติให้เลือกแท็บทั้งหมด

 4. เลือกตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลในรายงาน (เช่นกล่องข้อความกล่องกาเครื่องหมายหรือกล่องคำสั่งผสม) ถ้าตัวควบคุมใดแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่กล่าวถึงในขั้นตอนที่1ให้คลิกหนึ่งในตัวควบคุมเหล่านั้นก่อน

 5. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติให้ตรวจสอบคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมสำหรับตัวระบุที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์แล้วปรับเปลี่ยนนิพจน์ถ้าจำเป็น

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่4และ5สำหรับตัวควบคุมอื่นๆในรายงานจนกว่าคุณจะพบนิพจน์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

 7. ถ้าคุณยังไม่พบปัญหาให้ตรวจสอบนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในบานหน้าต่างกลุ่มเรียงลำดับและผลรวม:

  • ถ้าบานหน้าต่างกลุ่มเรียงลำดับและผลรวมไม่ได้แสดงอยู่บนแท็บออกแบบในกลุ่มการจัดกลุ่ม & ผลรวมให้เลือกจัดเรียง & จัดกลุ่ม

  • ถ้า "จัดกลุ่มตามนิพจน์" หรือ "เรียงลำดับตามนิพจน์" จะแสดงอยู่บนบรรทัดในบานหน้าต่างกลุ่มเรียงลำดับและผลรวมให้เลือกคำว่า "นิพจน์" เพื่อเปิดตัวสร้างนิพจน์ที่ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบนิพจน์และปรับเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

ถ้ากล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดฟอร์มนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องอาจอยู่ในคิวรีต้นแบบ ตรวจสอบคิวรีต้นแบบเพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้วเลือกมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์มถูกเลือกไว้ในรายการที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติแล้วเลือกแท็บทั้งหมด

 4. ตรวจสอบคุณสมบัติแหล่งระเบียน ถ้ามีชื่อของคิวรีหรือคำสั่ง SQL จากนั้นตัวระบุใดตัวระบุหนึ่งในคำสั่งอาจไม่ถูกต้องและทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้น เลือกกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียนแล้วคลิกปุ่มสร้าง ปุ่มตัวสร้าง

 5. ใช้ขั้นตอนในส่วนตรวจสอบนิพจน์ในคิวรีเพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังคิวรีเมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ปิดคิวรีแล้วบันทึกฟอร์มก่อนที่จะสลับกลับไปยังมุมมองฟอร์ม มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับแบบสอบถามจะสูญหายไป

ด้านบนของหน้า

นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลแถวของกล่องคำสั่งผสมหรือตัวควบคุมกล่องรายการอาจทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้น ในบางกรณีกล่องโต้ตอบจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะลองใช้ตัวควบคุม ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลแถวของตัวควบคุมดังนี้

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้วเลือกมุมมองออกแบบ

 2. คลิกกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ให้กด F4 เพื่อแสดง

 4. เลือกแท็บข้อมูลแล้วตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลแถวและกำหนดว่าข้อความใดก็ตามที่ตรงกับข้อความในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

ถ้า Access แสดงกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ทุกครั้งที่คุณเปิดตารางนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องจะมีแนวโน้มมากที่สุดในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถวของเขตข้อมูลการค้นหาในตารางนั้น

 1. คลิกขวาที่ตารางในบานหน้าต่างนำทางแล้วเลือกมุมมองออกแบบ

 2. เมื่อต้องการกำหนดว่าเขตข้อมูลเป็นเขตข้อมูลการค้นหาให้เลือกชื่อเขตข้อมูลจากนั้นภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูลให้เลือกแท็บค้นหา ถ้าแท็บมีกล่องคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถวเขตข้อมูลจะเป็นเขตข้อมูลการค้นหา ตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลแถว ถ้ามีคำสั่ง SQL จากนั้นตัวระบุใดตัวระบุหนึ่งในคำสั่งอาจไม่ถูกต้องและทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ตารางสามารถมีเขตข้อมูลการค้นหาหลายเขตข้อมูลดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแท็บค้นหาสำหรับแต่ละเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำในการ

เพิ่มฟังก์ชันไวยากรณ์ของนิพจน์เพื่อเข้าถึงนิพจน์

ใช้พารามิเตอร์เพื่อขอให้ป้อนข้อมูลเมื่อเรียกใช้คิวรี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×