เหตุใด Access จึงต้องการให้ใส่ค่าพารามิเตอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณเปิดวัตถุของ Microsoft Office Access (เช่น ตาราง คิวรี ฟอร์ม หรือรายงาน) Access จะแสดงกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์

สาเหตุ

Access จะแสดงกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ เมื่อคุณเปิดวัตถุที่ประกอบด้วยตัวระบุหรือนิพจน์ ที่ Access ไม่สามารถแปล ในบางกรณี นี่คือลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างฐานข้อมูลอาจมีสร้างแบบสอบถามที่ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลทุกครั้งที่คิวรีทำงาน เช่นวันเริ่มต้นหรือหมายเลข ID ของพนักงาน พร้อมท์คำที่อาจมีลักษณะคล้ายนี้:

แสดงตัวอย่างของควรใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ กับตัวระบุที่มีป้ายชื่อ "ใส่ ID ของพนักงาน" เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่ต้องการให้กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นในกรณีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับการออกแบบของฐานข้อมูล และเมื่อคุณเปิดวัตถุในตอนนี้ Access จะแสดงกล่องโต้ตอบขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดพร้อมกับข้อความที่คุณไม่เข้าใจ

แสดงตัวอย่างที่ไม่คาดคิดใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ กับตัวระบุที่มีป้ายชื่อ "SomeIdentifier เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

การแก้ไขปัญหา

เมื่อไม่ต้องการให้กล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น คุณต้องตรวจสอบนิพจน์ที่สัมพันธ์กับวัตถุที่คุณกำลังทำงานด้วย และค้นหาตัวระบุที่เป็นสาเหตุให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น จากนั้น คุณต้องแก้ไขตัวระบุหรือไวยากรณ์ของนิพจน์ที่มีตัวระบุดังกล่าว กระบวนงานต่อไปนี้จะให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการตรวจสอบนิพจน์ในวัตถุต่างชนิดกัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่คุณต้องทำจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฐานข้อมูลของคุณ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์นิพจน์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. เมื่อกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ที่ไม่ต้องการปรากฏขึ้น ให้สังเกตตัวระบุหรือนิพจน์ซึ่งแสดงรายการอยู่ในกล่องโต้ตอบ

  แสดงตัวอย่างของความไม่คาดคิดใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ มีเค้าร่างสีชมพูรอบตัวระบุป้ายชื่อ "SomeIdentifier เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

 2. คลิก ยกเลิก

 3. ทำหนึ่งในกระบวนงานต่อไปนี้ต่อ ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุชนิดใดที่คุณกำลังเปิดเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

ตรวจสอบนิพจน์ในคิวรี

ตรวจสอบนิพจน์ในรายงาน

ตรวจสอบนิพจน์ในฟอร์ม

ตรวจสอบนิพจน์ในตาราง

ตรวจสอบนิพจน์ในคิวรี

การพิมพ์ผิดพลาดในคิวรีเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของพร้อมท์พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องการ ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อคิวรีถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ขอค่าพารามิเตอร์เมื่อถูกเรียกใช้ ดังนั้นกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ จะปรากฏขึ้นตามการออกแบบนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าไม่ควรขอค่าพารามิเตอร์ ให้ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคิวรีสำหรับนิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่แบบสอบถามในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ตรวจสอบตัวระบุและนิพจน์ ในแถวเขตข้อมูล และ ในแถวเกณฑ์ และกำหนดว่า ใด ๆ ของข้อความตรงกับข้อความที่ถูกแสดงในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ในเฉพาะ หนึ่งเซลล์ในแถวเขตข้อมูล ประกอบด้วยค่าเช่นExpr1: [รหัส] ซึ่งอาจเป็นแหล่งมาของพร้อมท์พารามิเตอร์ได้

  คิวรีที่มีนิพจน์ที่ทำให้กล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคิวรีพารามิเตอร์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ส่วนบน

ตรวจสอบนิพจน์ในรายงาน

ถ้ากล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดรายงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของรายงาน

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ให้กำหนดว่ามีตัวควบคุมใดในรายงานแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายหรือไม่ รูปสามเหลี่ยมคือการบ่งชี้ว่า Access ไม่สามารถประเมินตัวระบุหรือนิพจน์ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของตัวควบคุมดังกล่าวได้ ถ้าตัวควบคุมใดๆ แสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียว ให้ดูตัวควบคุมเหล่านั้นเป็นพิเศษเมื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  รายงานที่มีกล่องข้อความที่มีตัวระบุที่สะกดผิด

 2. ถ้าบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด

 4. คลิกตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลในรายงาน (เช่น กล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย หรือกล่องคำสั่งผสม) ถ้าตัวควบคุมใดๆ ก็ตามแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ให้คลิกหนึ่งในตัวควบคุมดังกล่าวก่อน

 5. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม สำหรับตัวระบุที่ถูกแสดงในกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ แล้วปรับเปลี่ยนนิพจน์ถ้าจำเป็น

 6. ทำสองขั้นตอนก่อนหน้าซ้ำอีกครั้งกับตัวควบคุมอื่นๆ ในรายงาน จนกว่าคุณจะพบนิพจน์ที่ทำให้เกิดปัญหา

 7. ถ้าคุณยังไม่พบปัญหา ให้ตรวจสอบนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในบานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม

  • ถ้าบานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม ไม่แสดงขึ้น ให้คลิก การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การจัดกลุ่มและผลรวม

  • ถ้า "จัดกลุ่มตามนิพจน์" หรือ "เรียงลำดับตามนิพจน์" แสดงอยู่บนบรรทัดในบานหน้าต่าง การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม ให้คลิกคำว่า "นิพจน์" เพื่อเปิด ตัวสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบนิพจน์และปรับเปลี่ยนได้ถ้าจำเป็น

ส่วนบน

ตรวจสอบนิพจน์ในฟอร์ม

ถ้ากล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดฟอร์ม นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งในตำแหน่งต่อไปนี้

ตรวจสอบคิวรีต้นแบบ

ถ้าแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มนี้คือคิวรี ให้ตรวจสอบคิวรีต้นแบบเพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ถ้าบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอร์ม ถูกเลือกในรายการที่อยู่ด้านบนของบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ และคลิกแท็บ ทั้งหมด

 4. ตรวจดูคุณสมบัติแหล่งระเบียน ถ้าประกอบด้วยชื่อ ของแบบสอบถาม หรือ SQL คำชี้แจง จากนั้นกดหนึ่งตัวบ่งชี้ในคำชี้แจงอาจไม่ถูกต้อง และทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ กล่องปรากฏขึ้น คลิกกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน นั้นแล้ว คลิกปุ่มที่สร้าง ปุ่มตัวสร้าง

 5. ใช้กระบวนงานในส่วน ตรวจสอบนิพจน์ในคิวรี เพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในคิวรีเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ปิดคิวรี แล้วบันทึกฟอร์มก่อนที่สลับกลับไปที่มุมมองฟอร์ม ถ้าไม่ทำเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่คุณทำกับคิวรีจะสูญหาย

ตรวจสอบกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการบนฟอร์ม

นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการอาจทำให้กล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น ในบางกรณี กล่องโต้ตอบจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะลองใช้ตัวควบคุม ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของตัวควบคุม

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. คลิกกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. ถ้าบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดง

 4. คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นให้ตรวจดูคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว แล้วกำหนดว่ามีข้อความใดที่ไม่ตรงกับข้อความในกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ หรือไม่

ส่วนบน

ตรวจสอบนิพจน์ในตาราง

ถ้า Access แสดงกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ทุกครั้งที่คุณเปิดตาราง อาจเป็นไปได้ว่านิพจน์ที่ไม่ถูกต้องน่าจะอยู่ในคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของเขตข้อมูลการค้นหาในตารางนั้น

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เขตข้อมูล เขตข้อมูลจากการค้นหา คลิกชื่อเขตข้อมูล และภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล คลิกที่แท็บค้นหา ถ้าแท็บประกอบด้วยกล่องคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว เขตข้อมูลเป็นเขตข้อมูลจากการค้นหา ตรวจดูคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ถ้ามี คำสั่ง SQL จากนั้นกดหนึ่งตัวบ่งชี้ในคำชี้แจงอาจไม่ถูกต้อง และทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ กล่องปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ตารางสามารถมีเขตข้อมูลการค้นหาได้หลายเขตข้อมูล ดังนั้น ให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบแท็บ การค้นหา ในแต่ละเขตข้อมูลแล้ว

ส่วนบน

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×