Office

เหตุใด Access จึงต้องการให้ใส่ค่าพารามิเตอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งเมื่อคุณเปิดวัตถุของ Access (เช่นตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน), Access แสดงในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ Access แสดงกล่องโต้ตอบนี้เมื่อคุณเปิดวัตถุที่ประกอบด้วยตัวระบุหรือนิพจน์ ที่ไม่สามารถแปล Access

ในบางกรณี นี่คือลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างฐานข้อมูลอาจมีสร้างแบบสอบถามที่ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลทุกครั้งที่คิวรีทำงาน เช่นวันเริ่มต้นหรือหมายเลข ID ของพนักงาน พร้อมท์คำที่อาจมีลักษณะคล้ายนี้:

แสดงตัวอย่างของควรใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ กับตัวระบุที่มีป้ายชื่อ "ใส่ ID ของพนักงาน" เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณไม่ต้องกล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อออกแบบของฐานข้อมูลของคุณ ขณะนี้ เมื่อคุณเปิดวัตถุ Access จะแสดงกล่องโต้ตอบกับข้อความที่คุณไม่ต้องการทำความเข้าใจโดยไม่คาดคิด

แสดงตัวอย่างที่ไม่คาดคิดใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ กับตัวระบุที่มีป้ายชื่อ "SomeIdentifier เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

บทความนี้อธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบเหตุใด Access อาจถูกร้องขอค่าพารามิเตอร์และวิธีที่คุณสามารถหยุดการร้องขอ

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่นำไปใช้กับแอป Access web – ชนิดของฐานข้อมูลที่คุณ มีการเข้าถึงการออกแบบ และประกาศไปยัง Office 365 หรือ SharePoint online

หยุดการขอค่าพารามิเตอร์

เมื่อต้องการหยุดกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏ คุณต้องการตรวจสอบนิพจน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่คุณกำลังทำงานกับ และค้นหาตัวบ่งชี้ที่จะเป็นสาเหตุให้กล่องโต้ตอบปรากฏ แล้ว คุณต้องแก้ไขตัวระบุหรือไวยากรณ์นิพจน์ที่ประกอบด้วยตัวระบุ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์นิพจน์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

เมื่อกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ที่ไม่ต้องปรากฏ สังเกตตัวระบุหรือนิพจน์ที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น "SomeIdentifier" ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างของความไม่คาดคิดใส่ค่าพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ มีเค้าร่างสีชมพูรอบตัวระบุป้ายชื่อ "SomeIdentifier เขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่า และปุ่มตกลงและยกเลิก

แล้ว เลือกยกเลิก และทำขั้นตอนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังเปิดเมื่อกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นหนึ่งงาน ขั้นตอนให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการตรวจสอบนิพจน์ในชนิดต่าง ๆ ของวัตถุ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องทำขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฐานข้อมูลของคุณ

พิมพ์ผิดพลาดในแบบสอบถามเป็นสาเหตุของพร้อมท์พารามิเตอร์ที่คุณไม่ต้องใช้บ่อย ขณะที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อออกแบบมาเพื่อขอค่าพารามิเตอร์เมื่อมีการเรียกใช้คิวรีแบบใช้ กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้นตามการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแน่ใจว่า คิวรีไม่ควรถูกขอค่าพารามิเตอร์ ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคิวรีสำหรับนิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ตรวจสอบตัวระบุและนิพจน์ ในแถวเขตข้อมูล และ ในแถวเกณฑ์ และกำหนดว่า ใด ๆ ของข้อความตรงกับข้อความที่ถูกแสดงในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ในเฉพาะ หนึ่งเซลล์ในแถวเขตข้อมูล ประกอบด้วยค่าเช่นExpr1: [รหัส] ซึ่งอาจเป็นแหล่งมาของพร้อมท์พารามิเตอร์ได้

  คิวรีที่มีนิพจน์ที่ทำให้กล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคิวรีพารามิเตอร์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ถ้ากล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดรายงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของรายงาน

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: ก่อน กำหนดถ้าใด ๆ ของตัวควบคุมบนการแสดงรายงานรูปสามเหลี่ยมสีเขียวในมุมซ้ายบนของพวกเขา รูปสามเหลี่ยมหมายความว่า ให้ Access ไม่สามารถตรวจสอบตัวระบุหรือนิพจน์ในคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของตัวควบคุมที่มีอยู่ ถ้าตัวควบคุมแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียว ระวังเฉพาะกับตัวควบคุมเหล่านั้น ตามที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  รายงานที่มีกล่องข้อความที่มีตัวระบุที่สะกดผิด

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดง กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 3. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ เลือกแท็บทั้งหมด

 4. เลือกตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลในรายงาน (เช่นกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย หรือกล่องคำสั่งผสม) ถ้าตัวควบคุมแสดงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1 คลิกหนึ่งในตัวควบคุมเหล่านั้นก่อน

 5. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม สำหรับตัวระบุที่ถูกแสดงในกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ แล้วปรับเปลี่ยนนิพจน์ถ้าจำเป็น

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับตัวควบคุมอื่น ๆ ในรายงาน จนกว่าคุณพบนิพจน์ที่ทำให้เกิดปัญหา

 7. ถ้าคุณยังไม่พบปัญหา ตรวจสอบนิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม:

  • ถ้าบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม จะไม่แสดง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม เลือกจัดกลุ่มและเรียงลำดับ

  • ถ้า "จัดกลุ่มตามนิพจน์" หรือ "เรียงลำดับตามนิพจน์" จะแสดงบนบรรทัดในบานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม เลือกคำว่า "นิพจน์" เพื่อเปิดตัวสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบนิพจน์ และปรับเปลี่ยนถ้าจำเป็นออก

ด้านบนของหน้า

ถ้ากล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น ทุกครั้งที่คุณเปิดฟอร์ม นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องอาจในแบบสอบถาม ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว เลือกมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดง กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์ม ถูกเลือกในรายการที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ นั้นแล้ว เลือกแท็บทั้งหมด

 4. ตรวจดูคุณสมบัติแหล่งระเบียน ถ้าประกอบด้วยชื่อ ของแบบสอบถาม หรือ SQL คำชี้แจง จากนั้นกดหนึ่งตัวบ่งชี้ในคำชี้แจงอาจไม่ถูกต้อง และทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ กล่องปรากฏขึ้น เลือกกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน จากนั้น คลิกปุ่มที่สร้าง ปุ่มตัวสร้าง

 5. ใช้กระบวนงานในส่วน ตรวจสอบนิพจน์ในคิวรี เพื่อค้นหานิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในคิวรีเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ปิดคิวรี นั้นแล้ว บันทึกฟอร์มก่อนที่จะสลับกลับไปยังมุมมองฟอร์ม มิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับคิวรีจะสูญหาย

ด้านบนของหน้า

นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ของคำสั่งผสมกล่องรายการหรือตัวควบคุมกล่องคำสามารถเป็นสาเหตุให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ ปรากฏขึ้น ในบางกรณี กล่องโต้ตอบไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะใช้ตัวควบคุม ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ของตัวควบคุม:

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว เลือกมุมมองออกแบบ

 2. คลิกกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. ถ้าบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้แสดง กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 4. เลือกแท็บข้อมูล แล้วตรวจดูคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว แล้วกำหนดว่า ใด ๆ ของข้อความตรงกับข้อความในกล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า

ถ้า Access แสดงกล่องโต้ตอบ ใส่ค่าพารามิเตอร์ ทุกครั้งที่คุณเปิดตาราง อาจเป็นไปได้ว่านิพจน์ที่ไม่ถูกต้องน่าจะอยู่ในคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของเขตข้อมูลการค้นหาในตารางนั้น

 1. คลิกขวาตารางในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว เลือกมุมมองออกแบบ

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เขตข้อมูล เขตข้อมูลจากการค้นหา เลือกเขตข้อมูลชื่อ และภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล เลือกแท็บค้นหา ถ้าแท็บประกอบด้วยกล่องคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว เขตข้อมูลเป็นเขตข้อมูลจากการค้นหา ตรวจดูคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ถ้ามี คำสั่ง SQL จากนั้นกดหนึ่งตัวบ่งชี้ในคำชี้แจงอาจไม่ถูกต้อง และทำให้กล่องโต้ตอบใส่ค่าพารามิเตอร์ กล่องปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ตารางสามารถมีเขตข้อมูลการค้นหาได้หลายเขตข้อมูล ดังนั้น ให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบแท็บ การค้นหา ในแต่ละเขตข้อมูลแล้ว

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

คู่มือไวยากรณ์นิพจน์

เพิ่มฟังก์ชันในนิพจน์ Access

ใช้พารามิเตอร์เพื่อขอให้ป้อนข้อมูลเมื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×