เหตุใดพื้นที่ทำงาน SharePoint Workspace จึงลบรายการที่ได้รับการคืนค่าบนเซิร์ฟเวอร์ออก แล้วเพิ่มรายการนั้นกลับเข้าไปใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้ง ผู้ดูแล SharePoint อาจจำเป็นต้องเรียกใช้กระบวนการคืนค่ากับรายการ SharePoint รายการใดรายการหนึ่ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยทั่วไปแล้ว กรณีนี้จะจำเป็นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับรายการนั้น เช่น เกิดความเสียหายกับข้อมูล ทุกครั้งที่จำเป็นต้องทำการคืนค่ารายการบนเซิร์ฟเวอร์ รายการนั้นจะต้องถูกลบออกไปก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกลับเข้าไปในพื้นที่ทำงาน SharePoint อีกครั้ง คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

ข้อความเตือนซึ่งแจ้งให้คุณทราบว่ารายการจะถูกลบออก และเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง

เมื่อเพิ่มรายการกลับเข้าไปยังพื้นที่ทำงาน SharePoint อีกครั้ง ข้อมูลในรายการจะมีเนื้อหาที่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันครั้งล่าสุดระหว่างพื้นที่ทำงาน SharePoint กับไซต์ SharePoint ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่ยังไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงรายละเอียดการทำข้อมูลให้ตรงกัน การปรับปรุงเหล่านี้จะสูญหายไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×