เหตุใดฉันไม่สามารถสร้างข้อมูลรายการหรือโฟลเดอร์ที่ระดับรากในมุมมองรายการได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Workspace จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลรายการและโฟลเดอร์ จึงทำให้โฟลเดอร์รายการแสดงเป็นข้อมูลรายการในมุมมองรายการ ซึ่งคุณอาจจะแยกระหว่างข้อมูลรายการและโฟลเดอร์ไม่ออก เมื่อต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

โฟลเดอร์ SharePoint บนไซต์ SharePoint และในเวิร์กสเปซของ SharePoint

1. โฟลเดอร์ในไซต์ SharePoint

2. โฟลเดอร์ในเวิร์กสเปซของ SharePoint

ถ้าคุณสร้างข้อมูลรายการหรือโฟลเดอร์รายการใหม่ในขณะที่การเลือกปัจจุบันเป็นโฟลเดอร์รายการหรือเป็นข้อมูลใดๆ ในโฟลเดอร์รายการ ข้อมูลหรือโฟลเดอร์ใหม่นั้นจะถูกวางภายใต้โฟลเดอร์รายการตามแบบลำดับชั้น

ถ้าคุณต้องการสร้างข้อมูลรายการหรือโฟลเดอร์รายการที่จะแสดงในระดับรากของมุมมองรายการ คุณต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีการเลือกข้อมูลใดๆ ในรายการไว้เลย และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเลือกข้อมูลใดๆ ให้เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกข้อมูลที่เน้นทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือก

  • คลิกขวาในพื้นที่ว่างของมุมมองรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×