เหตุใดฉันจึงไม่เห็นโฟลเดอร์ใหม่ที่ฉันเพิ่มลงในรายการนี้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Workspace จะไม่แยกความแยกต่างระหว่างข้อมูลในรายการและโฟลเดอร์ให้เห็น ดังนั้น โฟลเดอร์ในรายการจะปรากฏเป็นข้อมูลในรายการในมุมมองรายการ โฟลเดอร์ในรายการจะมีเนื้อหาเฉพาะในเขตข้อมูลชื่อเรื่องในมุมมองรายการ

โฟลเดอร์ SharePoint บนไซต์ SharePoint และในเวิร์กสเปซของ SharePoint

1. โฟลเดอร์ในไซต์ SharePoint

2. โฟลเดอร์ในเวิร์กสเปซของ SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×