เหตุใดฉันจึงไม่สามารถสลับ Office 365 สำหรับแผนธุรกิจ

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม สลับแผน แสดงว่าแผน Office 365 สำหรับธุรกิจ ของคุณไม่สามารถสลับโดยอัตโนมัติ ในบางกรณี คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณสามารถใช้ปุ่ม สลับแผน หรือคุณอาจสามารถ สลับแผนด้วยตนเอง แทนได้ วางตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือไอคอนข้อมูลเพื่อดูข้อความที่อธิบายว่าเหตุใดปุ่ม สลับแผน จึงไม่พร้อมใช้งาน โปรดใช้ข้อมูลในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความระบุว่าแผนนี้ไม่มีสิทธิ์สลับแผนโดยอัตโนมัติ

ต้องการสิ่งอื่นใช่ไหม ซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 for business อื่น | ยกเลิก Office 365 for business | การเรียกเก็บเงินใน Office 365 for business – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ | เรียกฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ต้องการสิ่งอื่นอีกหรือไม่ ชื้อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจเพิ่ม | ยกเลิก Office 365 สำหรับธุรกิจ | ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ต้องการสิ่งอื่นอีกหรือไม่ ซื้อหรือทดลองใช้การสมัครใช้งานสำหรับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet | ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet | ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet

เหตุใดปุ่มสลับแผนจึงไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานของฉัน

เมื่อต้องการใช้ปุ่ม สลับแผน เพื่อสลับแผนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ของคุณทั้งหมดจะต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง ถ้าคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่คุณซื้อ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนบนหน้า สิทธิ์การใช้งาน ที่บอกว่าคุณมีข้อขัดแย้งด้านสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไข เรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในสิทธิ์การใช้งาน หลังจากที่คุณแก้ไขข้อขัดแย้งของสิทธิ์การใช้งาน คุณควรจะเห็นปุ่ม สลับแผน หากไม่เห็น คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อต้องการใช้ปุ่ม สลับแผน เพื่อสลับแผนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ของคุณทั้งหมดจะต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง ถ้าคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่คุณซื้อ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนบนหน้า สิทธิ์การใช้งาน ที่บอกว่าคุณมีข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไข เรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งาน หลังจากที่คุณแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งาน คุณควรจะเห็นปุ่ม สลับแผน หากไม่เห็น คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อต้องการใช้ปุ่ม สลับแผน เพื่อสลับแผนโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ของคุณทั้งหมดจะต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง ถ้าคุณมอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่คุณซื้อ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนบนหน้า สิทธิ์การใช้งาน ที่บอกว่าคุณมีข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไข เรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งาน หลังจากที่คุณแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการให้สิทธิ์การใช้งาน คุณควรจะเห็นปุ่ม สลับแผน หากไม่เห็น คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet

ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพต่อไปนี้ บริการ Skype for Business มีปัญหา ขณะที่บริการอื่นๆ มีสถานะปกติ

หน้าสถานภาพบริการแสดงบริการที่มีปัญหาและคำแนะนำ
สถานภาพบริการปัจจุบันที่แสดงว่า Skype for Business มีปัญหาในการบริการ

เมื่อต้องการดูว่ามีปัญหาด้านข้อกำหนดหรือสถานภาพบริการหรือไม่ ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ไปที่หน้า สถานภาพบริการ หรือเลือก สถานภาพ > สถานภาพบริการ

เมื่อต้องการดูว่ามีปัญหาด้านข้อกำหนดหรือสถานภาพบริการหรือไม่ ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ไปที่หน้า สถานภาพบริการ หรือเลือก สถานภาพ > สถานภาพบริการ

เมื่อต้องการดูว่ามีปัญหาด้านข้อกำหนดหรือสถานภาพบริการหรือไม่ ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ไปที่หน้า สถานภาพบริการ หรือเลือก สถานภาพ > สถานภาพบริการ

ถ้าคุณพบว่าบริการไม่มีการเตรียมใช้งานอย่างสมบูรณ์ หรือคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพบริการ โปรดรอสองสามชั่วโมงเพื่อให้บริการของคุณพร้อมใช้งาน แล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหา โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ถ้าคุณพบว่าบริการไม่มีการเตรียมใช้งานอย่างสมบูรณ์ หรือคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพบริการ โปรดรอสองสามชั่วโมงเพื่อให้บริการของคุณพร้อมใช้งานแล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ถ้าคุณพบว่าบริการไม่มีการเตรียมใช้งานอย่างสมบูรณ์ หรือคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพบริการ โปรดรอสองสามชั่วโมงเพื่อให้บริการของคุณพร้อมใช้งานแล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet

รอจนกว่าการตรวจสอบเครดิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะสลับแผน การตรวจสอบเครดิตอาจใช้เวลาถึงสองวันทำการ

เหตุผลเพิ่มเติมที่ปุ่มสลับแผนไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณได้ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้งานที่เหลืออยู่ของการสมัครใช้งานปัจจุบัน ถ้าคุณสลับแผนก่อนที่แผนปัจจุบันของคุณจะหมดอายุลง

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet เพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณมีแผนสำหรับภาครัฐ การศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณมีแผนสำหรับภาครัฐ การศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณมีแผนสำหรับภาครัฐ การศึกษา หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร คุณสามารถสลับแผนด้วยตนเอง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet เพื่อขอความช่วยเหลือ

ปุ่ม สลับแผน ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่มอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่า 3,000 สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเอง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ปุ่ม สลับแผน ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่มอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่า 3,000 สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเอง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ปุ่ม สลับแผน ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่มอบหมายสิทธิ์การใช้งานมากกว่า 3,000 สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเอง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet เพื่อขอความช่วยเหลือ

ปุ่ม สลับแผน อาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว เนื่องจากบริการอยู่ในระหว่างกระบวนการสลับแผนจำนวนมาก ให้ลองอีกครั้งภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากครั้งแรกที่พยายามสลับแผน

เมื่อคุณสลับแผน แผนที่พร้อมให้คุณสลับจะแสดงโดยยึดตามบริการในแผนปัจจุบันของคุณ คุณสามารถสลับแผนจะสลับไปยังแผนที่มีบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเดียวกันเท่านั้น เช่น Exchange Online หรือ SharePoint Online หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่สูญเสียข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้นในระหว่างการสลับแผน

ถ้าแผนของคุณไม่สามารถสลับแผนโดยอัตโนมัติ คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเองแทนได้ คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าแผนของคุณไม่สามารถสลับแผนโดยอัตโนมัติ คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเองแทนได้ คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ

ถ้าแผนของคุณไม่สามารถสลับแผนโดยอัตโนมัติ คุณอาจสามารถสลับแผนด้วยตนเองแทนได้ คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: การสลับจากแผน Office 365 Business Essentials, Office 365 Small Business Premium หรือ Office 365 Business Premium ด้วยตนเองไม่ได้รับการสนับสนุน

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ถ้าไม่ และคุณยังคงพบปัญหา แจ้งสิ่งที่คุณกำลังทำและปัญหาที่คุณพบกับเรา

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้ช่วยคุณสลับแผน

โทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

โทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

โทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×