เหตุใดจึงไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีปัญหาในการเปิดไฟล์ได้อย่างไร อาจเป็น เพราะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สนับสนุน Excel เวอร์ชันนี้ ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบตารางเพื่อดูว่า ที่เป็นตัวพิมพ์

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เทมเพลต Excel (.xltx)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่เวิร์กบุ๊กไบนารี XML (.xlsb)

ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่มี

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่มี

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เทมเพลต Excel (.xltx)

ไม่ใช่

ได้

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML (.xlsb)

ไม่ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่มี

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่มี

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML (.xlsb)

ไม่ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่มี

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่มี

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×