เหตุใดขนาดแบบอักษรในแผนภูมิของฉันจึงเปลี่ยนไป

ตามค่าเริ่มต้น แบบอักษรในแผนภูมิจะปรับมาตราส่วนตามสัดส่วนเมื่อคุณปรับขนาดแผนภูมิ ถ้าคุณต้องการให้ขนาดแบบอักษรในแผนภูมิมีขนาดคงที่ ให้เลือกพื้นที่แผนภูมิด้วยการคลิกพื้นที่ว่างระหว่างเส้นขอบของแผนภูมิและพื้นที่การลงจุด บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิที่เลือกไว้ คลิกแท็บ แบบอักษร แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับมาตราส่วนอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×