เส้นแบบประกายไฟแกน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นไปตามเส้นแบบประกายไฟ การเปลี่ยนแปลงในแกนสามารถปรับมาตราส่วนของพวกเขาและความถูกต้อง และทำการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

แกนนอน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แกนทั่วไป

แกนนอนเริ่มต้น จุดข้อมูลแต่ละถูกลงจุดสัมพันธ์กับจุดข้อมูลอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นเส้นแบบประกายไฟ

แกนทั่วไปเส้นแบบประกายไฟ

แกนวัน

จุดข้อมูลแต่ละถูกลงจุดสัมพันธ์กับวัน ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบสต็อกรายเดือน คุณจะเลือกช่วงของเดือนเป็นแกนวันสุด

แสดงแกน

แสดงแกนนอน มีเส้นแบบประกายไฟเพื่อทำให้เห็นได้ดียิ่งขึ้น จำนวนมากกว่า และน้อยกว่าศูนย์ นี่คือประโยชน์กับเส้นแบบประกายไฟสไตล์ของเส้น

แสดงแกนของเส้นแบบประกายไฟ

ลงจุดข้อมูลจากขวาไปซ้าย

ย้อนกลับค่าแกนนอน

แกนเส้นแบบประกายไฟจากซ้ายไปขวา

แกนแนวตั้ง

คุณสามารถตั้งค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุดสำหรับเส้นแบบประกายไฟเดียวหรือเส้นแบบประกายไฟทั้งหมดในกลุ่ม

ตัวเลือก

คำอธิบาย

โดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละเส้นแบบประกายไฟ

ค่าน้อยที่สุดและค่าสูงสุดจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละเส้นแบบประกายไฟ และโดยยึดตามข้อมูลที่สร้างขึ้นที่เส้นแบบประกายไฟ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลสำหรับกลุ่มเส้นแบบประกายไฟคือ a1: c4 แล้ว A1:A4, B1:B4 และ C1:C4 แต่ละได้สูงสุด และต่ำสุดค่าที่ยึดตามตัวเลขสูงสุด และต่ำสุดในช่วงดังกล่าวสาม

เหมือนกันสำหรับเส้นแบบประกายไฟทั้งหมด

ค่าน้อยที่สุดและค่าสูงสุดจะเหมือนกันสำหรับเส้นแบบประกายไฟทั้งหมดในกลุ่ม และโดยยึดตามค่าต่ำสุดและ hightest ในช่วงที่กลุ่มเส้นแบบประกายไฟ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงข้อมูลสำหรับกลุ่มเส้นแบบประกายไฟคือ a1: c4 ค่าต่ำสุด และสูงขึ้นอยู่กับตัวเลขสูงสุด และต่ำสุดใน a1: c4

กำหนดเอง

ตั้งค่าตัวเลขที่ระบุเป็นค่าน้อยที่สุดหรือค่ามากที่สุดสำหรับกลุ่มเส้นแบบประกายไฟ

ดูเพิ่มเติม

สร้างเส้นแบบประกายไฟ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×