เส้นแนวโน้มในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นแนวโน้มถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลเป็นกราฟิก และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการทำนาย เช่นการวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย คุณสามารถขยายเส้นแนวโน้มในแผนภูมิต่อไปจากข้อมูลจริงเพื่อทำนายค่าในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิต่อไปนี้ใช้เส้นแนวโน้มเชิงเส้นแบบง่ายที่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าสี่ไตรมาสเพื่อแสดงแนวโน้มเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ได้อย่างชัดเจน

แผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้มเชิงเส้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณยังสามารถสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลราบเรียบขึ้น และแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนเส้นแนวโน้ม คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มในชุดข้อมูลในแผนภูมิแบบไม่เรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิหุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองได้ คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นแนวโน้มในชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ แผนภูมิแบบเรียงซ้อน แผนภูมิเรดาร์ แผนภูมิวงกลม แผนภูมิพื้นผิว หรือแผนภูมิโดนัท ถ้าคุณเปลี่ยนแผนภูมิหรือชุดข้อมูล เพื่อให้ไม่สนับสนุนเส้นแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ด้วยการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิเป็นแผนภูมิสามมิติ คุณจะสูญเสียเส้นแนวโน้มไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกเส้นแนวโน้มดีที่สุดสำหรับข้อมูลของคุณ

สมการสำหรับการคำนวณเส้นแนวโน้ม

เพิ่มเส้นแนวโน้มลงในชุดข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×