เส้นขอบตารางมีขนาดเล็กกว่า .75 พอยต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้มีตารางที่มีเส้นขอบน้ำหนักน้อยกว่า .75 พอยต์

สิ่งสำคัญ: ในส่วนนี้รวมถึงเส้นขอบเซลล์ภายในตาราง

ถ้าไม่มีการแก้ไขและส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจแทรกช่องว่างในข้อความอีเมล ทำให้ข้อความอีเมลอาจไม่ปรากฏอย่างที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มขนาดของเส้นขอบตารางเป็น .75 พอยต์     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเพิ่มเส้นขอบตารางเป็น .75 พอยต์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบ

  1. เลือกตารางหรือเซลล์ตาราง

  2. คลิกขวา จากนั้นคลิก จัดรูปแบบตาราง บนเมนูทางลัด

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง บนแท็บ สีและเส้น ภายใต้ เส้น ให้ป้อนน้ำหนักเส้นเป็น 0.75 พอยต์หรือมากกว่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×