เส้นขอบตารางมีขนาดเล็กกว่า .75 พอยต์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้มีตารางที่มีเส้นขอบน้ำหนักน้อยกว่า .75 พอยต์

สิ่งสำคัญ: ในส่วนนี้รวมถึงเส้นขอบเซลล์ภายในตาราง

ถ้าไม่มีการแก้ไขและส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจแทรกช่องว่างในข้อความอีเมล ทำให้ข้อความอีเมลอาจไม่ปรากฏอย่างที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มขนาดของเส้นขอบตารางเป็น .75 พอยต์     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อเพิ่มเส้นขอบตารางเป็น .75 พอยต์โดยอัตโนมัติ

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนน้ำหนักเส้นขอบ

  1. เลือกตารางหรือเซลล์ตาราง

  2. คลิกขวา จากนั้นคลิก จัดรูปแบบตาราง บนเมนูทางลัด

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง บนแท็บ สีและเส้น ภายใต้ เส้น ให้ป้อนน้ำหนักเส้นเป็น 0.75 พอยต์หรือมากกว่า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×