เสียงระเบียนสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการบันทึกและเล่นเสียง คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้งานบันทึกเสียงโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น Speech Recognition ในขณะที่คุณกำลังบันทึก

บันทึกเสียง และเพิ่มลงในสไลด์
 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่เสียง นั้นแล้ว เลือกการบันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่มหยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง แล้ว คลิ กแทรก

มีไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบ่งชี้สถานะของปเสียงบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกเล่น
 1. บนสไลด์ เลือกไอคอนปเสียง ไอคอนเสียงบ่งชี้สถานะของปเสียงบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บการเล่น ทำดังนี้ ตามที่จำเป็น:

  • กำหนดเมื่อปเสียงควรเริ่มเล่น: ในรายการเริ่มต้น เลือกโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิ

  • เมื่อต้องการเล่น ปเสียงต่อเนื่องจนกว่าหยุด (แทนที่เป็นเพียงเล่นหนึ่งครั้ง), เลือกวนรอบจนกว่าหยุดทำงาน (ใช้แบบเอกเทศ ตัวเลือกนี้หมายความว่า เวลาเสียงการวนรอบในขณะที่แสดงอยู่บนสไลด์ เมื่อการวนรอบจนกว่าหยุด จะถูกใช้ควบคู่ไปกับเล่นระหว่างภาพนิ่ง เสียงวนรอบยังคงตลอดทั้งงานนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นเสียงภาพตัดปะในขณะที่คุณคลิกดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ เลือกเล่นระหว่างสไลด์

  • เลือกซ่อนในระหว่างการแสดง ถึงถ้าคุณต้องการให้ไอคอนเสียงจะมองไม่เห็นในระหว่างการนำเสนอสไลด์

แสดงตัวอย่างเสียง
 • บนสไลด์ เลือกไอคอนเสียง นั้นแล้ว คลิกปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เสียงไอคอนและเล่นควบคุมใน PowerPoint for Mac 2011
ซ่อนไอคอนเสียง
 1. คลิกไอคอนสำหรับคลิปวิดีโอ ไอคอนเสียงบ่งชี้สถานะของปเสียงบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บการเล่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนในระหว่างการแสดง

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าปเสียงเพื่อเล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดสังเกตว่า ไอคอนเสียงมักมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณลากแท็บออกแบบสไลด์

บันทึกเสียง และเพิ่มลงในสไลด์
 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์  ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกสื่อ แล้ว คลิ กบันทึกเสียง

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก
 3. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก คลิระเบียน ปุ่ม บันทึก  

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกหยุด ปุ่มหยุด  

 5. เมื่อต้องการฟัง เสียงที่คุณเพิ่งทำบันทึก คลิกเล่น ปุ่ม เล่นเสียงที่บันทึก  

 6. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับเสียง แล้ว คลิ กบันทึก

  มีไอคอนเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์ ปรากฏบนสไลด์

ตั้งค่าตัวเลือกเล่น
 1. บนสไลด์ เลือกไอคอนปเสียง ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บรูปแบบเสียง เลือกหนึ่งตัวเลือกเริ่ม สาม:

  • โดยอัตโนมัติ: ในระหว่างงานนำเสนอ เสียงจะเริ่มต้นทันทีเมื่อจะแสดงอยู่บนสไลด์ปรากฏบนหน้าจอ (การตั้งค่านี้สามารถจะจับคู่กับตัวเลือกเล่น =ซ่อนในระหว่างการแสดง เพื่อให้ไอคอนเสียงจะไม่สามารถมองเห็นได้ไปยังผู้ชมของงานนำเสนอได้)

  • บน: ในระหว่างงานนำเสนอ เสียงจะเริ่มต้นเมื่อคลิกที่ไอคอนเสียง

  • เล่นระหว่างสไลด์มาใช้ใหม่: ตามค่าเริ่มต้น เสียงถูกเก็บไว้บนสไลด์หยุดทำงานเมื่อคุณเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป แต่การตั้งค่านี้ช่วยให้เสียงการเล่นต่อไป (การตั้งค่านี้สามารถจะจับคู่กับตัวเลือกเล่น =วนรอบจนกว่าหยุดทำงาน ถ้าคุณต้องการ

  • เลือกซ่อนในระหว่างการแสดง ถึงถ้าคุณต้องการให้ไอคอนเสียงจะมองไม่เห็นในระหว่างการนำเสนอสไลด์

 3. บน ribbon PowerPoint บนแท็บรูปแบบเสียง เลือกอย่าง น้อยหนึ่งตัวเลือกเล่น เลือก:

  • เมื่อต้องการเล่น ปเสียงต่อเนื่องจนกว่าหยุด (แทนที่เป็นเพียงเล่นหนึ่งครั้ง), เลือกวนรอบจนกว่าหยุดทำงาน (ใช้แบบเอกเทศ ตัวเลือกนี้หมายความว่า เวลาเสียงการวนรอบในขณะที่แสดงอยู่บนสไลด์ เมื่อการวนรอบจนกว่าหยุด จะถูกใช้ควบคู่ไปกับเล่นระหว่างภาพนิ่ง เสียงวนรอบยังคงตลอดทั้งงานนำเสนอ)

  • เมื่อต้องการเล่นเสียงภาพตัดปะในขณะที่คุณคลิกดูสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ เลือกเล่นระหว่างสไลด์

  • กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวอย่างเสียง
 • บนสไลด์ เลือกไอคอนเสียง นั้นแล้ว คลิกปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ
ซ่อนไอคอนเสียง
 1. คลิกไอคอนสำหรับคลิปวิดีโอ ไอคอนเสียงบนสไลด์

 2. บน ribbon PowerPoint บนแท็บรูปแบบเสียง เปิดรายการตัวเลือกการเล่น และเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนไอคอนในระหว่างการแสดง

  สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าปเสียงเพื่อเล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดสังเกตว่า ไอคอนเสียงมักมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณลากแท็บออกแบบสไลด์

ดูเพิ่มเติม

บันทึกการนำเสนอสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×